BIBLIOTEKA

Działalność Biblioteki obejmuje teren gminy Radziechowy-Wieprz. Biblioteka rozpoczęła swoje działanie w roku 1958 jako Gromadzka Biblioteka w Wieprzu. W 2004 r. nastąpiło wyodrębnienie instytucji ze struktur Urzędu Gminy. Odtąd funkcjonuje ona samodzielnie. W 2010 r. pozyskaliśmy środki w ramach programu Infrastruktura Bibliotek na remont, dzięki któremu 38 m2 powierzchni placówki w Radziechowach wzrosło do 100 m2.

W 2011 rozpoczęliśmy współpracę z grupami nieformalnymi i pozyskaliśmy środki w ramach „Działaj Lokalnie VII” PAFW, a także przystąpiliśmy do II Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Obecnie biblioteka oferuje ponad 40 tys. książek, dostęp do Internetu, kursów językowych, klubów dyskusyjnych. Funkcjonujemy na portalach społecznościowych Facebook i Nasza Klasa, organizujemy konkursy literackie, fotograficzne, plastyczne, warsztaty z tańca dawnego, kuglarstwa, malarstwa i fotografii. Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i jednostki samorządu terytorialnego. Działamy na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i zaspokajania jej potrzeb kulturalnych i edukacyjnych.

Misja biblioteki – Istniejemy po to, by czerpiąc z tradycji i wykorzystując nowoczesne technologie, zaspokajać potrzeby kulturalne i edukacyjne oraz stymulować rozwój otwartego, świadomego swoich korzeni społeczeństwa obywatelskiego.

Wizja biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy – Wieprz to przestrzeń realizacji działań kulturalnych i edukacyjnych wychodzących naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Nasza Biblioteka jest miejscem wspierania wszechstronnego rozwoju jednostki, współpracy i inicjatyw społecznych.

oficjalna strona internetowa biblioteki