DIAGNOZA SPOŁECZNA 2020

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz jest beneficjentem programu dotacyjnego Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 w ramach realizacji projektu „Kultura dla rozwoju”.

Jego założeniem jest przygotowanie kulturalno-społecznej mapy Radziechów-Wieprza i jej zasobów. W raporcie z przeprowadzonych badań społecznych zgromadzono wiedzę o środowiskach dysponujących potencjałem, którą warto wykorzystać, realizując działania wspierające rozwój kompetencji kulturalnych i społecznych mieszkańców. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się zidentyfikować liderów lokalnych grup, artystów, ludzi obdarzonych talentem, osoby posiadające umiejętności z różnych dziedzin, których predyspozycje i zdolności mogą wesprzeć lokalny rozwój. Poznaliśmy również kulturalne potrzeby mieszkańców oraz ich pomysły na nowe działania.

Raport z badań podsumowuje działania pierwszej, diagnozującej części projektu pn. „Kultura dla rozwoju”, w ramach której udało się również wyłonić inicjatywy zaplanowane do realizacji w drugim etapie zadania.

Dyrekcja i pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki RadziechowyWieprz dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do opracowania diagnozy.

Zachęcamy do jej lektury!

Raport – GCKPT Radziechowy-Wieprz