STANISŁAWA JURASZEK

Była jedną z czołowych bibułkarek regionu Żywieckiego, a jej rękodzieła były szeroko znane i cenione.
Mieszkająca w Radziechowach Stanisława Juraszek zmarła 1 lutego 2017 roku.
Była wybitną gawędziarka i poetka, jej pasję stanowiła szeroko pojęta twórczość ludowa. BYłą też Aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich w Radziechowach.
Dzieła Pani Stanisławy oraz poezja były dostrzegane przez znawców o czym świadczy to, że Pani Stanisława była wielokrotnie nagradzana w konkursach gawędziarskich oraz konkursach sztuki ludowej.

Ta nestorka sztuki mimo swojego wieku brała udział we wszystkich przedsięwzięciach społeczno – kulturalnych, emanowała dobrocią i uśmiechem.
Dzięki swojej aktywności nie tylko artystycznej, ale także żywym zainteresowaniem życiem kulturalnym Gminy pani Stanisława uznana została za jedną z najaktywniejszych seniorek tego miejsca, tym samym zyskując uznanie nie tylko środowisk twórczych, ale także całej społeczności Gminy Radziechowy – Wieprz.