Kochbunkier

Niemieckie fortyfikacje linii-b2-1944-45 w pasie:Imielin – Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń.

W pasie Imielin – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń w linii umocnień polowych zlokalizowanych jest około 500 betonowych obiektуw typu kochbunkier czyli uniwersalnych stanowisk dla piechoty. Osadzano je w ziemi, w ciągu rowów strzeleckich i łączących lub też nieznacznie je wysuwano przed okop i zespalano z nim rowem dobiegowym. Były doskonale maskowane, od strony przedpola obsypywano je ziemią do wysokości strzelnicy (obiekty bojowe), a w przypadku kochbunkrуw obserwacyjnych oraz o funkcji Kampfstand (niemających strzelnicy ściennej) od strony ataku zagłębiano je w ziemi do wysokości stropu.

źródło: WGmedia

fot: Marek Żur