KONKURS NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ

KULTURA DLA ROZWOJU DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2020

KONKURS NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Celem projektu „Kultura dla Rozwoju”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 jest rozszerzenie możliwości współpracy pomiędzy Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz a mieszkańcami Gminy Radziechowy-Wieprz. Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczności oraz wyłonienie nowych lokalnych liderów, a także pobudzanie aktywne kulturalnej mieszkańców, odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, bezpośrednią współpracę z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji, a także dostosowanie inicjatyw kulturalnych to potrzeb i pragnień mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz. Wszystko to przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

Informacje na temat konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej pod adresem: cowkulturze.pl.
Pytania można kierować dzwoniąc pod numer telefonu: 33 860 15 79 (poniedziałek – piątek, w godzinach 9:00-14:00), a także na adres mailowy biuro@cowkulturze.pl

W ramach Konkursu do rozdysponowania jest pula wielkości 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysięcy złotych 00/100).
Każdy może starać się o 4 000 zł – w postaci środków pieniężnych przeznaczonych na organizację działań na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz opisanych w Projekcie i spełniających cel Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz (adres: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy) wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście lub drogą e-mailową (konkurs@cowkulturze.pl)
– w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz.: 12:00.
Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu:

REGULAMIN R-W 2020.pdf

wniosek konkursowy 2020.pdf

wniosek konkursowy 2020.docx

Dodaj komentarz