KOPERTY ŻYCIA TRAFIAJĄ DO SENIORÓW

KOPERTY ŻYCIA TRAFIAJĄ DO SENIORÓW

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz w br. realizuje projekt „Świadomy i bezpieczny senior w gminie Radziechowy-Wieprz”, dzięki któremu zakupionych zostało 1000 tzw. „Kopert Życia”.

Koperty rozdawane są od początku września. Po raz pierwszy pojawiły się podczas eventu
5 września w Wieprzu, którego główną atrakcją był pokaz kina plenerowego. W ramach projektu zorganizowane zostało wówczas stoisko, na którym można było dowiedzieć się wszystkich szczegółów dotyczących kopert życia, a także otrzymać jedna z nich dla siebie, bądź bliskiej osoby. Podobne stoisko zostało utworzone także w dniu 10 października w Brzuśniku, którego uczestnikami były delegacje seniorów z całej gminy.

Spotkanie informacyjne dot. projektu i kopert życia odbyło się także w dniu 24 września 2020r. w Bystrej. Wzięli w nim udział przedstawiciele filii Klubu Seniora Gminy Radziechowy-Wieprz ze wszystkich miejscowości.

Dzięki dobrej współpracy z seniorami z Klubu Seniora Gminy Radziechowy-Wieprz koperty
powoli trafiają do potrzebujących. Obecnie została już rozdana ponad połowa zakupionych kopert. Koperty można odebrać w dalszym ciągu u koordynatorów filii klubów w swoich sołectwach w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w siedzibie GCKPT.

Planowane jest także spotkanie z sołtysami miejscowości, którym również przekazane zostaną koperty do rozdania.

Zakup kopert został zrealizowany w ramach projektu „Świadomy i bezpieczny senior w gminie Radziechowy-Wieprz”. Projekt współfinansowany jest przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pt. „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdój- edycja 2020”

 

Dodaj komentarz