KOŚCIÓŁ NNMP w Juszczynie

Dawno temu, kiedy wierni z Juszczyny chcieli otrzymać jakiekolwiek sakramenty musieli na piechotę dojść do kościoła w Radziechowach, bo do tej parafii przynależała Juszczyna.

W 1794 roku powstała filia w Cięcinie gdzie posługa księdza stała się bardziej regularna, co miało wpływ na świadomość mieszkańców, ponieważ na rozkaz Królowej Konstancji polecono aby na stałe w parafii w Cięcinie zamieszkał proboszcz, którego wyposażono w rolę.

W 1908 r. Juszczynę nawiedziła wielka powódź. Była to najbardziej tragiczna powódź w całej Galicji, na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia na początku Juszczyny postawiono wielki, metalowy krzyż i już wtedy mieszkańcy Juszczyny czynili starania aby zbudować kościół w swojej wsi. Po zakończeniu I wojny światowej w 1925 roku rozpoczęto budowę kaplicy.  Budowę poprzedziła zbiórka pieniędzy. Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg ofiarował drewno, hrabina Suska oraz baron Globus z Łodygowic ofiarowali pieniądze. Projekt kaplicy należał do Wacława Krzyżanowskiego, architekta krakowskiego, budowniczym kościoła został jednak Stanisław Moskalski, który zaprojektował kościół drewniany skromniejszy od kaplicy.
Świątynia jest drewniana, wzniesiona na kamiennej podmurówce. Wierzę kościelną wieńczy hełm z metalowym krzyżem. Wnętrze kościoła szalowane jest deskami. W przedsionku po prawej znajdują się rzeźby Władysława Murańskiego – jednego z czołowych twórców ludowych pochodzących z Juszczyny. Kolebkowe sklepienie świątyni zdobione jest rzeźbami w kształcie dziewięćsiłu. Główny ołtarz umieszczony w trójbocznym prezbiterium również jest drewniany. Wyrzeźbiono go w stylu nawiązującym go gotyku. Otaczają go drewniane, rzeźbione lichtarze a także – po bokach – figury św. Piotra i Pawła (autorstwa p. Czulaka z Buczkowic). W ołtarzu głównym DO 2019 znajdował się obraz pochodzącego z Bielska artysty – Bema. Przedstawia on Nawiedzenie Najświętszej Maryi. Przy ołtarzu znajduje się również drewniana chrzcielnica (wykonali ją Karol Kaleta i Władysław Polak). Nad prezbiterium umieszczono rzeźbioną pozłacaną figurą gołębicy – symbol Ducha Świętego. Boczne ołtarze kościoła wyrzeźbiono w stylu neogotyckim. W lewym znajduje się figura Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz św. Wojciecha. W prawym z kolei św. Józef z Dzieciątkiem na ręku oraz posążek Maryi z Dzieciątkiem na ręku. W tyle kościoła stoją dwa konfesjonały, autorem starszego z nich jest Wiktor Głuszka z Białej.
Po II wojnie światowej  przystąpiono do budowy plebanii, którą rozpoczęto w 1948 r., tymi działaniami zajął się miejscowy majster Józef Dędys.
Pierwszym proboszczem kościoła w Juszczynie był ks. Stanisław Ficek.
Kolejni proboszczowie opiekujący się kościołem starają się dbać o jego wygląd, w ostatnich latach wybudowano dzwonnicę i kaplicę dla matki z dzieckiem i w ten sposób  zabudowa kościoła tworzy formę krzyża.

Zapraszamy na stronę parafii: https://parafiajuszczyna.pl