NASZE DZIAŁANIA

Działamy! Od września rozpoczęliśmy cykl działań w ramach projektu „Kultura dla Rozwoju cz.II – Dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum kultury w ramach programu Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne 2020”. 

Do Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie działań skierowanych do mieszkańców gminy.

1. „Wieczory z muzyką kameralną”

2. „Szlakiem Korali Życia Górali”

3. „Kulturowy Rajd Bacy”

4. „Bystrej Bystre Malowanie”

5. „Ogrody w Szkle”

6. „Przędzą i Pędzlem – artystyczne warsztaty międzypokoleniowe”

7. „Zagraj z Gwarą”

8. „Nowe Szaty Dziada”

9. „Zapach Tradycji”

10. „Kobiece Wieczory z haftem”

11. „Wpadnij po „szyję””

12. „Sznurkowe cuda”

13. „Warsztaty z ekspresji artystycznej”

14. „Lustrzane odbicie”

15. „Sushi na języku”

Komisja w składzie: P. Grzegorz Biela – Sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz, P. Iwona Kusak – Kierownik Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej oraz P. Agnieszka Biegun – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, wybrała siedem najlepszych projektów.

Do realizacji w drugim etapie projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne zostały wybrane następujące projekty:

1. „Wieczory z muzyka kameralną”

2. „Szlakiem Korali Życia Górali”

3. „Kulturowy Rajd Bacy”

4. „Bystrej bystre malowanie”

5. „Zapach Tradycji” i „Kobiece Wieczory z haftem”. Te dwie inicjatywy społeczne zostały po wcześniejszych konsultacjach połączone jako 6 inicjatywa i przez wnioskodawców nazwane „Twórcze Wieczorki”.

6. „Ogrody w Szkle” oraz „Przędzą i Pędzlem” – artystyczne warsztaty międzypokoleniowe. Te dwie inicjatywy społeczne zostały po wcześniejszych konsultacjach połączone jako 5 inicjatywa i przez wnioskodawców nazwane „Warsztaty z Pasją”.

7. „Zagraj z Gwarą” oraz „Nowe Szaty Dziada”. Te dwie inicjatywy społeczne zostały po wcześniejszych konsultacjach połączone jako 6 inicjatywa i przez wnioskodawców nazwane „Zagraj z Tradycją”.

———————————————————————————————-

– Inicjatywa 1. „Wieczory z muzyką kameralną” autor: Sebastian Niemczycki Celem projektu jest uwrażliwienie społeczności na muzykę, poprzez przeprowadzenie cyklicznych wydarzeń o charakterze muzycznym. Będzie to cykl koncertów muzyki poważnej, które są nowatorską inicjatywą, gdyż w naszej gminie nie przeprowadzano jeszcze tego typu działań. Projekt skupia się przede wszystkim na rozbudzeniu zainteresowań światem muzyki klasycznej i kameralnej. W czasie trwania projektu odbędą się cztery koncerty. Autorami i wykonawcami koncertów będą muzycy z całej Polski. W ramach wydarzeń odbędą się nie tylko koncerty, ale również prelekcje dotyczące muzyki, historii oraz charakterystyki wykonywanych utworów. Dodatkowo planowana jest również transmisja online, która również znacznie poszerzy grono odbiorców. Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Gminy Radziechowy-Wieprz. Szacujemy, że odbiorcą każdego z wydarzeń będzie około 70 osób.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w razie wprowadzenia nowych obostrzeń dotyczących liczby zgromadzonych na koncercie osób, wydarzenia odbędą się w formie koncertu online.

– Inicjatywa 2. „Szlakiem Korali Życia Górali”. Autor: Gabriela Pieczarka Celem projektu jest edukacja poprzez przeprowadzenie gry terenowej dla rodzin na zasadach questu. Ta forma spędzania wolnego czasu posiada duży wymiar edukacyjny, ułatwia proces nauki, poszerza kulturę oraz więzi społeczne. To ciekawe, interaktywne zajęcia w terenie. Uczestnicy questu zdobędą wiedzę, informacje o regionie, jego historii, kulturze oraz nabędą nowe umiejętności (np. lepszą orientację w terenie, odkryją nowe miejsca, nauczą się dostrzegać rzeczy w inny sposób). Quest będzie polegał na umieszczeniu w oznakowanych miejscach skrytek, które będą prowadziły do kolejnego poziomu. Takie miejsca znajdą się w każdej miejscowości naszej gminy. Pomiędzy pytania i zagadki, które będą dotyczyć kultury i tradycji, wplecione zostaną pytania dotyczące rozwojowi gminy oraz jej mieszkańców (twórców, liderów), jak również tematyki dotyczących ratowania życia. Quest wpisze się w Gminę RadziechowyWieprz jako nowoczesna forma spędzania wolnego czasu dla wszystkich, bez względu na wiek, będzie łączył pokolenia w innej ciekawej formie, będącej alternatywą skupiającą w sobie trzy sprawności: aktywność fizyczną, logiczne myślenie, umiejętność korzystania z multimediów. Dodatkowo quest utrwala wiedzę o konkretnym aspekcie: regionie i jego historii, kulturze, przyrodzie oraz poszerza wiedzę o zabytkach. Dodatkowo pierwsze 10 osób, które przejdą quest i poprawnie rozwiążą zadanie końcowe otrzymają nagrody związane z kulturą i tradycją naszego regionu.

– Inicjatywa 3. „Kulturowy Rajd Bacy” autor: Magdalena Dendys Celem projektu jest uświadomienie dzieci i młodzieży, oraz osoby dorosłe w jakim pięknym i bogatym kulturowo miejscu mieszkają, poprzez przeprowadzeniu rajdów kulturowych. Mieszkańcy Gminy nie zdają sobie sprawy z tego w jak wartościowym miejscu mieszkają, ile jest wokół zabytków, pięknych widoków i wartościowych miejsc. Celem projektu jest więc zachęcenie do wyjścia z domu z rodzinami i zbadanie czy odkrycie ciekawych miejsc na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, przy okazji dbając o zdrowie, kondycję i poszerzając wiedzę na tematy zabytków architektonicznych, pomników przyrody, czy też pejzaży, które nas otaczają. Rajdy będą połączone z plenerem fotograficznym, który pozwoli na wykonanie pięknej wystawy. Efektem inicjatywy będzie oznakowanie miejsc ważnych położonych w miejscowościach Gminy Radziechowy-Wieprz a także stworzenie wystawy fotograficznej, którą będzie można oglądać w kilku miejscach.

– Inicjatywa 4. „Bystrej Bystre malowanie” autor: Ewa Czarnota Jest to inicjatywa, której celem jest przeprowadzenie warsztatów malarskich w Bystrej i Brzuśniku, zainteresowanie uczniów pięknem naszej wioski, dawną i współczesną architekturą, starymi kapliczkami i uroczystymi zaułkami tonącymi w bujnej zieleni lub otulonymi śniegiem. Największym atutem Bystrej i Brzuśnika jest piękno otaczającej natury, tajemnicze potoki, zróżnicowane lasy i piękny rysunek gór w tle. Warsztaty będą przeprowadzone w dwóch różnych grupach wiekowych dla dzieci i młodzieży. Warsztaty wpisują się w Diagnozę Społeczną 2020, dlatego, iż w Bystrej nie funkcjonuje świetlica czy dom kultury a szkoła nie organizuje zajęć pozalekcyjnych rozwijających motoryczność i wyobraźnie mieszkańców Bystrej i Brzuśnika. Całość inicjatywy zakończy się wystawą prac.

– Inicjatywa 5. „Twórcze wieczorki” będąca połączeniem inicjatyw: „Zapach Tradycji” i „Kobiece Wieczory z haftem”. Autorzy: Jadwiga Kliś i Zofia Staniak Celem projektu jest stworzenie warsztatów rękodzielniczych z zakresu haftu na tamborku oraz warsztaty tworzenia mydła zapachowego. Planuje się, że w ramach projektu zostanie zrealizowane 6 spotkań (12 godzin) zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami haftowania, wzorami oraz sposobami komponowania obrazów. Każde z zajęć będzie wiązać się także z możliwością wykonania własnego haftu wg. wybranego lub własnego wzoru. Obędzie się również około 40 godzin zajęć tworzenia mydła zapachowego. W ramach zajęć odbędą się prelekcje na temat ziół i ich właściwości. Same zaś warsztaty obejmą zarówno zebranie i przygotowanie do zasuszenia ziół, kwiatów i owoców jak i przygotowanie gliceryny oraz samodzielne wykonanie mydła przez uczestników.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności lokalnej społeczności, wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami, zagospodarowanie czasu wolnego. Projekt odpowiada także na potrzeby przekazywania wiedzy i umiejętności nawiązujących do tradycji naszego regionu. Przewidujemy także. że spotkania mieszkańców przy wspólnym tworzeniu i w miłej atmosferze posłużą także jako forma terapii chroniącej przed poczuciem wykluczenia społecznego. Warsztaty będą skierowane do wszystkich chętnych w tym do osób z niepełnosprawnością ruchową.

– Inicjatywa 6. „Warsztaty z pasją”. będąca połączeniem inicjatyw: „Ogrody w Szkle” oraz „Przędzą i Pędzlem” (autorzy: Małgorzata Sapeta i Aleksandra Murańska-Sarapata Celem projektu jest stworzenie unikalnych i ciekawych zajęć z zakresu tkactwa, malowania na szkle oraz tworzenia aranżacji roślinno-dekoracyjnych w formie mini ogrodów w słojach. Warsztaty tkania i warsztaty malowania na szkle, to zajęcia, które prowadzić będzie lubiana i utalentowana lokalna artystka Helena Setla. Przewidujemy możliwość dopasowania zajęć zarówno do oczekiwań dorosłych jak i do umiejętności dzieci i młodzieży. W ramach warsztatów tworzenia mini ogrodów odbędzie się spotkanie ze specjalistą (omówione zostaną rośliny, warunki upraw oraz pielęgnacji), mini szkolenie w zakresie układania roślin i ozdób oraz tworzenia kompozycji. Przewidujemy, że będą to zajęcia skierowane do dorosłych. Planujemy, że w ramach działań powstanie także prezentacja multimedialna opowiadająca o projekcie. Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy. Celem projektu jest pobudzenie inicjatywy społecznej, rozwijanie lokalnych i odkrywanie lokalnych talentów oraz aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu.

– Inicjatywa 7. „Zagraj z Tradycją” – będąca połączeniem inicjatyw: „Zagraj z Gwarą” oraz „Nowe Szaty Dziada”. Autorzy: Brygida Murańska oraz Piotr Figura.

Celem projektu jest pokazanie różnych oblicz tradycji regionu. Projekt zakłada organizację otwartej, interaktywnej jednodniowej wystawy dot. wybranych tradycji regionu połączonej z warsztatami plastycznymi oraz grami i konkursami.

W ramach projektu zostaną zrealizowane również dwa rodzaje otwartych warsztatów:
– Warsztaty tworzenia stroju dziadowskiego – której celem będzie stworzenie strojów/kostiumów typowych dla grupy obrzędowej jakiej są dziady.
– Gwarowe warsztaty artystyczne – którym celem będzie inspirowanie się motywami góralski oraz słowami gwarowymi i przenoszenie swoich wizji na papier w postaci rysunków i malowideł.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą raczeni szczegółowymi opowieściami o unikalnych tradycjach regionu np. tradycji obrzędowej związanej z grupami dziadów (prezentacja postaci i ich symboliki) oraz tradycji pasterskich czy związanych niegdyś z życiem na wsi na naszym terenie. W ramach atrakcji przewidujemy także występ kapeli góralskiej oraz grupy obrzędowej dziadów w formie małego pokazu. Dodatkową atrakcją może być też gra w kalambury dziady vs. górale w drużynach uzupełnionych o uczestników zajęć oraz dodatkowe drobne gry „niespodzianki” przygotowane przez obie strony reprezentujące lokalne tradycje np. konkurs strzelania z bata, czy konkurs wyskania. W ramach projektu autorzy zaplanowali stworzenie prostej gry, która dzięki skojarzeniom i mechanice bazującej na spostrzegawczości pozwoli łatwo uczyć się – nawet najmłodszym – słów pochodzących z gwary górali żywieckich. Obrazki zawarte w grze będą prezentować nazwy instrumentów, części strojów lub przedmiotów codziennego użytku niezbędne niegdyś w domu lub pracy. Planujemy organizację podczas wydarzenia mini rozgrywek, które zweryfikują zarówno zebraną podczas zajęć wiedzę i wyłowią najbardziej spostrzegawczych, jak i również będą wspaniałą formą „premiery gry”, która później może być wykorzystywana jako narządzie dydaktyczne. Gra wraz z opisem w gwarze będzie dostępna również w formie szablonu do samodzielnego wycięcia na stronie internetowej naszej instytucji. Docelowymi odbiorcami projektu są mieszkańcy naszego terenu oraz turyści odwiedzający teren gminy.

Realizacja powyższych zadań to szansa na kontynuowanie zainicjowanego oddolnego ruchu kulturotwórczego wśród mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz. Poczucie sprawczości, możliwość dzielenia się wiedzą i pasjami, wpływanie na swoje najbliższe otoczenie – to elementy, które pozwolą nam zacząć budować bliższą siebie, bardziej zaangażowaną i współodpowiedzialną społeczność.

Projekty są odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców Radziechowy-Wieprz, które zostały określone w opracowanej Diagnozie Społecznej 2020, cz. I zadania Kultura dla Rozwoju, Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.

Zachęcamy osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach do kontaktu pod nr tel: 504 612 786