KULTURA DLA ROZWOJU

Działamy!

Miło nam poinformować, że Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz jako jedna z 50 instytucji kultury w Polsce uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury na zadanie „Kultura dla Rozwoju” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020.

Projekt realizowany jest dwuetapowo.  Pierwszy polega na przeprowadzeniu diagnozy zasobów mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz i identyfikację pomysłów, inicjatyw lokalnej społeczności. W trakcie tego etapu będziemy spotykać się z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, młodzieżą, grupami nieformalnymi oraz osobami należącymi do różnych grup społecznych. Spotkacie nas także w terenie, gdzie będziemy podpytywać, jakie są Wasze opinie i potrzeby dotyczące kultury w naszej pięknej Gminie. Końcem maja zostanie ogłoszony konkurs na Waszą inicjatywę kulturalną „Kultura dla Rozwoju”, gdzie będziecie mogli zrealizować swoje pomysły na wydarzenie lub warsztaty.

W drugim etapie programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne Gminne Centrum Kultury będzie dofinansowywało wybrane inicjatywy, które będą realizowane pod koniec lata i na początku jesieni.

 

Zachęcamy Państwa do czynnego włączenia się w prowadzone przez naszą jednostkę badania. Będziemy w przestrzeni gminy, aby od Państwa dowiedzieć się jakie mamy zasoby, potrzeby działań kulturalnych oraz propozycje na rozwój kultury na naszym terenie. Bardzo zależy nam na Waszej opinii, bo wspólnie tworzymy naszą KULTURĘ.