GROJCOWIANIE

Zespół Regionalny „Grojcowianie” i „Mali Grojcowianie”z Wieprza:

Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie” skupia dzieci z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz. Początki zespołu sięgają 1995 roku. Dzisiaj oprócz grupy dziecięcej działa również grupa młodzieżowa „Grojcowianie”. Dzieci w wieku od 7 do 14 lat tworzą grupę regionalną, która prezentuje: zabawy, muzykę, śpiewy, tańce oraz stroje Górali Beskidu Żywieckiego. W ciągu 23 lat działalności zespół był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na festiwalach, konkursach oraz przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich. Żywiołowe i radosne prezentacje folkloru górali od Żywca w wykonaniu obu grup są zawsze przyjmowane z podziwem i uśmiechem przez publiczność w kraju i poza jego granicami. Wśród tańców na szczególną uwagę zasługuje żywiołowa obyrtka z przyśpiewkami oraz popisowy taniec hajduk sprawność fizyczną górali żywieckich. Nazwa Zespołu pochodzi od niewielkiej góry Grojec, która pięknie wyrasta w Kotlinie Żywieckiej i ozdabia zarówno miasto Żywiec jaki i wioskę Wieprz, w której zespół został powołany do życia, aby pielęgnować góralskie tradycje.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “GROJCOWIANIE” z Wieprza
34-382 Bystra, Brzuśnik 233
www.grojcowianie.org
Tel: 607 174 290
e-mail: grojcowianie@grojcowianie.org