Między Bystrą a Brzuśnikiem

Między Bystrą a Brzuśnikiem rozciąga się widok pięknej panoramy, która ukazuje malownicze piękno naszej Gminy. W oddali rozciągają się zielone wzgórza, porośnięte drzewami, które tworzą las. Droga asfaltowa jest często odwiedzana przez spacerowiczów i rowerzystów. Nie sposób przejść tam tędy nie zatrzymując się nawet na chwilę. W oddali można dostrzec Bramę Wilkowicką a w pochmurny dzień zaś podziwiać można ogromne kłębiaste chmury, które w tym miejscu tworzą niezwykłe wrażenie. Ten wiejski krajobraz jest bardzo piękny, zwłaszcza rankiem, kiedy w ciszy, patrząc na niego słychać śpiew ptaków.

Co roku organizowane w tym miejscu są Zielone Świątki. 

Odbywające się na pograniczu dwóch miejscowości (Brzuśnika i Bystrej) wydarzenie dotyczy kultywowania tradycyjnego zwyczaju obchodów Zielonych Świątek w beskidzkich wsiach. W trakcie obchodów Zielonych Świątek, młodzież z Zespołu Regionalnego Grojcowianie prezentuje krótki program artystyczny o tematyce pasterskiej tzw. „Opalanie zboża”. Tym wydarzeniom zwykle towarzyszyło wiele zakorzenionych zwyczajów i praktyk, które coraz częściej giną w autentycznej formie (smażenie jajecznicy z pokrzywami na ogniu, opalanie zboża, tańce i śpiewy przy ognisku). Podczas Zielonych Świątek na zwykłej beskidzkiej polanie Ochotnicza Straż Pożarna jak i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich obu wsi  tworzą przestrzeń przyjazną dla turystów, a szczególnie dla mieszkańców tych terenów. Korzystając z możliwości terenu i uczestnictwa wielu rodzin w tym wydarzeniu, często zdarza się, że spontanicznie organizowane są także różne rodzinne konkurencje związane z życiem dawnych pasterzy i tematyką regionalną – odbywa się min. konkurs „wyskania” (tradycyjne nawoływania kobiet na halach), konkurs gry na instrumentach pasterskich, zabawy ludowe czy też konkurs śpiewania pieśni zielonoświątkowych.

Współcześnie zwyczaj Zielonych Świątek uległ niewielkim przemianom związanym zarówno z kwestiami bezpieczeństwa jak i organizacją całego wydarzenia. Chcąc podtrzymać dawne tradycje palenia ognisk zielonoświątkowych grupy mieszkańców zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich z Brzuśnika i Bystrej, współpracując z OSP z Bystrej i Zespołem Regionalnym Grojcowianie, odtworzyły dawny zwyczaj zapraszając na niego mieszkańców i turystów z regionu. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zachęcały aby zaniechać modnego obecnie masowego grillowania w swoich domach i zapraszały na Zielone Świątki, by przyjść jak dawniej na polanę, gdzie mieszkańcy wspólnie przygotują tradycyjną jajecznicę z pokrzywami. Ważne jest dla nich także podtrzymywanie tradycji związanych z kulturą agrarną, dlatego z pomocą ZR Grojcowianie odtworzyły zwyczaj opalania zboża i wesołych tańców, śpiewów czy zabaw przy muzyce regionalnej. Na wydarzeniu tym od kilku lat pojawiają się mieszkańcy Bystrej i Brzuśnika, wspólnie świętując Zesłanie Ducha Świętego – czasem nawet pomimo złej pogody. Podczas współczesnych obchodów Zielonych Świątek jest bardzo dużo atrakcji – pojawia się tradycyjna jajecznica przyrządzona na specjalnie przygotowanym palenisku, ponadto jest także drugie ognisko – znacznie większe, przygotowane i zabezpieczone przez strażaków, którzy dbają także o bezpieczeństwo przy tradycyjnych skokach przez ogień. Skoki te nadal funkcjonują jako swego rodzaju rywalizacja, rozrywka i forma popisu – zwłaszcza dla młodzieży.

———————————————————————————————————
Brama Wilkowicka
(ok. 415 m n.p.m.) – szerokie na ok. 5 km obniżenie między Beskidem Śląskim na zachodzie a Beskidem Małym na wschodzie, będące swego rodzaju rozległą przełęczą w wododziale górnej Wisły i Soły. Powstało w miejscu zmniejszonej odporności skał pomiędzy dwoma uskokami tektonicznymi, z których jeden ogranicza od wschodu Beskid Śląski, a drugi pokrywa się z zachodnią granicą Beskidu Małego (ściślej: grupy Magurki Wilkowickiej).
Rozległa i niska Brama Wilkowicka od najdawniejszych czasów była ważnym przejściem przez pierwsze od północy pasmo Beskidów. Przez nią napływali pierwsi osadnicy do Kotliny Żywieckiej, później wiódł tędy szlak handlowy, łączący Śląsk z Węgrami. W latach 1818-1820 władze austriackie wybudowały nową drogę z Białej do Żywca, zaś w 1878r. przez Bramę Wilkowicką przejechał pierwszy pociąg z Bielska do Żywca. Obecnie przez zachodnią część Bramy biegnie również droga, łącząca Bielsko-Białą przez Bystrą i Buczkowice ze Szczyrkiem.
24 lipca 2015 roku oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S69 od węzła Buczkowice do Żywca. Tym samym uruchomiono ruch na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec, biegnący między innymi przez Bramę Wilkowicką. Obecnie jest to odcinek drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała-Żywiec, o łącznej długości 15,56 km.