Radziechowska OSP dla Przedszkolaków

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto wspomnieć o zasługach Ochotniczych Straży Pożarnych. Związek Floriański (powołany w Warszawie w 1916r.) w odezwie do straży pisał 100 lat temu: „Organizacje ochotniczych straży pożarnych, które w martwocie dziejów ubiegłych były zawsze ostoją życia narodowego, pozostaną, w to święcie wierzymy, ośrodkiem skąd jedynie myśl państwowotwórcza, karność społeczną pielęgnująca, wykwitnie". I tak się dzieje po dzień dzisiejszy…

Maj to miesiąc wielu wzniosłych okazji do świętowania. Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Święto Trzeciego Maja, a tuż po nich Międzynarodowe Święto Strażaka obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. 9 maja 2018r. wzorem poprzednich lat, wychowankowie Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach mieli  okazję uczestniczyć  w bardzo atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez  grupę strażaków OSP: Pawła Płonkę, Roberta Freya oraz Ireneusza Jagosza. Druhowie przybyli nowoczesnym wozem strażackim i zaprezentowali dzieciom jego wyposażenie. Prezentacja możliwości sprzętu uzupełniona została  o  pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Entuzjazm dzieci wywołała możliwość zwiedzenia wnętrza wozu strażackiego oraz własnoręczna obsługa pompy strażackiej. Swoistym zwieńczeniem strażackich atrakcji było obdarowanie przedszkolaków słodyczami. Dzieci odwzajemniły się pięknym albumem z pracami plastycznymi inspirowanymi służbą strażacką. Za sprawą radziechowskich druhów był to dzień pełen dziecięcej radości. Długoletnia współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną wpisała się już w tradycję radziechowskiego przedszkola. Niezaprzeczalne są też zasługi naszego Patrona Władysława Pieronka  dla rozwoju radziechowskiej OSP w latach międzywojennych i późniejszych. Jako oddany służbie społecznej druh, kronikarz  oraz wieloletni naczelnik Rejonu Straży Pożarnych w 1966r. Władysław Pieronek został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. O wielkim zaangażowaniu Władysława Pieronka w służbę strażacką świadczą również zachowane w kronikach listy pochwalne oraz wiersze jego autorstwa.

Wiersz napisany w 1955r. na okoliczność 50-lecia OSP w Radziechowach mimo upływu czasu nie stracił nic ze swej aktualności. Dzisiaj przypominając jego treść  składamy wszystkim strażakom z radziechowskiej OSP najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wkład w edukację i wychowanie młodego pokolenia swoich następców:

(Autor: Władysław Pieronek, sierpień 1955)

                             „Was nie wieńczą laurem zwycięstwa,

                               Ani order nie wisi na piersi,

                               Wy do walki z wrogiem, gdy potrzeba

                               Ochotniczo stajecie najpierwsi.

                                               Wam pół wieku, dopiero początek,

                                               Czyn szlachetny, to okres daleki,

                                               Wam wiek cały życzyć, to za mało,

                                               Dobra sprawa niechaj przetrwa wieki.

                               Idźcie śmiało Druhowie Strażacy,

                               W dobrej sprawie niechaj Wam Bóg darzy,

                               Stójcie wiernie, śmiało i odważnie

                               Dla Ojczyzny i bliźnich na straży.”

Z serdecznymi podziękowaniami i życzeniami dla strażaków OSP w Radziechowach:
Małgorzata Kasperek – dyrektor Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach

Dodaj komentarz