JUSZCZYNA

Malownicza wieś, posiadająca tytuł „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”, leży w obrębie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Na środku wsi stoi niewielki lecz piękny Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedyny drewniany obiekt sakralny na terenie gminy. Do budowy tego kościoła przyczynił się sam Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Impulsem do jego powstania była pamiętna dla mieszkańców data 16 lipca 1908 roku, kiedy to w wyniku oberwania chmury gwałtownie wezbrał przepływający przez wieś potok. Powódź zniszczyła wówczas część wsi, a życie straciło 21 mieszkańców.

Juszczyna posiada niezwykłe górskie punkty widokowe, skąd rozpościera się panorama miasta Żywiec. Stąd też prowadzi żółty szlak na Przybór, Juszczynkę, Słowiankęi dalej na Romankę i Rysiankę.Biegnie tędy również szlak rowerowy oraz ścieżka spacerowa na Lachowe Młaki. Wzdłuż głównej drogi biegnącej przez wioskę, znajdują się liczne obiekty małej architektury sakralnej. Rzeźba Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem z II poł. XIX w.to figura, stojąca na końcu wsi, gdzie co roku 15 VIII obchodzi się tam uroczystość Matki Boskiej Zielnej, na którą mieszkańcy przybywają tradycyjnie z bukietami zielnymi.

W wiosce tej odnaleźć można przykłady bogatych tradycji bibułkarskich, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Słynną twórczynią w tej dziedzinie jest Pani Maria Grzegorek, której twórczość była wielokrotnie nagradzana i prezentowana na całym świecie. Wybitną postacią jest także Pan Andrzej Murański– zielarz, góralski przepowiadacz pogody oraz znany twórca i gawędziarz ludowy. Jego twórczość i „pogodki” są znane w całym regionie. Otrzymał on także Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury.

Na terenie Juszczyny działa wiele organizacji min:Gminna Biblioteka Publiczna, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy Juszczyna, Świetlica środowiskowa dla dzieci oraz Klub Seniora Wrzos.

————————————

Wieś o stosunkowo luźnej zabudowie usytuowaną wzdłuż potoku Juszczynka. Z Juszczyny prowadzi żółty szlak na Przybór, Juszczynkę, Słowiankę i dalej na Romankę i Rysiankę. We wsi znajduje się piękny, drewniany kościół z 1927 roku, do którego budowy przyczynił się Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Jest on przykładem  kontynuacji tradycji ciesielskich i drewnianego budownictwa sakralnego Żywiecczyzny.

 

Znajdują się tutaj także:

  • Strażnica OSP
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
  • Koło Gospodyń Wiejskich
  • plac zabaw, boisko sportowe z nawierzchnią syntetyczną „ORLIK”
  • szlaki rowerowe
  • resztki typowego budownictwa drewnianego i wiejskiego
  • Buk – pomnik przyrody
  • Kamienna Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem – Juszczyna Zarębniki – 15 sierpnia organizowane jest tu tradycyjne święcenie ziół

 

Warto wspomnieć także o funkcjonującym w Juszczynie Kole Gospodyń Wiejskich, którego czynny udział wspiera rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań związanych z unikatowymi instrumentami, zamiłowaniem do tradycji. Świetnie prosperuje tu również Świetlica środowiskowa oraz istniejącym tam Domu Ludowym. W Juszczynie udzielają się również twórcy ludowi – Maria Grzegorek oraz Andrzej Murański.