Święto Patrona w Przedszkolu im. Władysława Pieronka w Radziechowach

„Władysław Pieronek uczynił wiele dla zachowania tradycji i historii Radziechów. Naszą powinnością  jest kontynuowanie Jego dzieła i zachowanie pamięci o Nim.”

Przytoczony fragment wystąpienia dyrektor Małgorzaty Kasperek sprzed trzech lat z okazji 90- lecia oraz nadania imienia przedszkolu stał się mottem corocznych obchodów Święta Patrona Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach. Tegoroczna uroczystość miała miejsce w dniu 13 listopada 2019r. Wspólne świętowanie w przedszkolu zainicjowane zostało odśpiewaniem przez wszystkich zebranych 4-zwrotkowego hymnu narodowego oraz hymnu przedszkola „Hej, chłopcy juhasi!”, do którego słowa napisał Władysław Pieronek. Regionalne występy dzieci, tańce i recytacja wierszy autorstwa Władysława Pieronka wzbogacone zostały prezentacją ukazującą uczestnikom spotkania postać Patrona przedszkola: legionisty, samorządowca zasłużonego dla rozwoju Radziechów, regionalisty, kronikarza i poety. Spotkanie było też okazją do podsumowania projektu „Co góralowi w duszy gra?- radziechowska nuta wczoraj i dziś”, którego realizacja zaowocowała zwycięstwem Przedszkola im. Władysława Pieronka w ogólnopolskiej X-tej edycji konkursu Edukacja Regionalna w Szkole. Na zakończenie uroczystości zaproszonym gościom zostały wręczone pamiątkowe albumy dokumentujące realizację projektu i sukces przedszkola na szczeblu ogólnopolskim. Padło wiele miłych słów pod adresem wychowanków i nauczycieli przedszkola. Były też podarunki, a wśród nich przepiękna rzeźba wykonana przez Pana Mieczysława Pieronka przedstawiająca szopkę bożonarodzeniową. Dziękujemy wszystkim osobom, które swoją obecnością uświetniły uroczystość, a byli to: Ksiądz Dziekan Piotr Pokojnikow, Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz Maciej Mika, przedstawiciele rodziny Patrona w osobach: Mieczysław Pieronek (syn Władysława Pieronka), Czesława Matlak (córka Władysława Pieronka), Agnieszka Wilk- Świstuń i Wojciech Matlak (wnuki Patrona przedszkola), dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach Jadwiga Śleziak, dyrektor Gminnego Centrum Promocji Kultury Turystyki Agnieszka Biegun, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Radziechowy –Wieprz Małgorzata Piela, kierownik muzyczny zespołu Grojcowianie Brygida Murańska (która jednocześnie zapewniła oprawę muzyczną uroczystości), regionalista i radny gminny Grzegorz Brodka, regionalista Józef Pielichowski, organista Kościoła p.w. Św. Marcina w Radziechowach Jerzy Greń oraz przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Strączek. Obecni byli też przedstawiciele rodziców przedszkolaków. Dziękujemy pracownikom przedszkola za współorganizowanie świętowania, a Radzie Rodziców za sfinansowanie wydruku albumów. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę  Pani Agnieszki Zemczak- Karkoszka za piękne udokumentowanie wydarzenia. Atmosferę i charakter uroczystości w pełni oddają słowa wiersza dedykowanego Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi, zmarłemu 27 grudnia 2018r., wielkiemu przyjacielowi Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach, synowi Patrona przedszkola:

„W parafii prastarej pomiędzy górami

Kościółek swych wiernych przyzywa dzwonami.

A dzieciom przedszkolnym ta dzwonów muzyka

Dzień każdy otwiera i każdy zamyka.

W codziennej modlitwie wraz z swoim Patronem

Oddają przedszkole pod Boga ochronę”

 

Z serdecznymi podziękowaniami:

Małgorzata Kasperek- dyrektor Przedszkola

Władysława Pieronka w Radziechowach

 

 

 

Dodaj komentarz