MATYSKA

GOLGOTA BESKIDÓW – GÓRA MATYSKA

Matyska (609 m n.p.m.) – wzgórze położone pomiędzy miejscowościami Radziechowy i Przybędza koło Żywca w południowo-zachodniej części Kotliny Żywieckiej.

Po stronie wschodniej zbocze Matyski łagodnie opada ku niższym wzniesieniom: Jagoda i Podleszcze.

Matyska jest celem wędrówek pielgrzymów ze względu na stojący tam Krzyż Milenijny (wybudowany w 2001 roku). We wrześniu 2009 roku zakończono tam prace nad budową czternastu stacji drogi krzyżowej – Golgoty Beskidów.

Na Górze Matyska w miejscowości stoi ogromny krzyż. Wykonany ze stali nierdzewnej widnieje z dala – lśni, zwłaszcza w blasku słońca. Kiedy po kilkudziesięciominutowym wspinaniu się na szczyt polną drogą, oznaczoną szlakiem niebieskim, znajdziemy się wreszcie u jego stóp, na kamiennym cokole znajdziemy tablicę z napisem, który informuje, że krzyż został wzniesiony przez miejscowych parafian dla uczczenia Roku Jubileuszowego – przypadającego na pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawia II:

Ku większej chwale Boga, na pożytek wiernych i przyszłych pokoleń, na drogę III-go Tysiąclecia Chrześcijaństwa wskazaną przez papieża Polaka, poświęcony przez I-go bpa diecezji bielsko-żywieckiej ks. Tadeusza Rakoczego w dniu 10.11.2000 RR w obecności syna ziemi radziechowskiej ks. bpa Tadeusza Pieronka i miejscowego proboszcza ks. prał Stanisława Gawlika oraz licznie zgromadzonego ludu Bożego.

Przed pojawieniem się pomysłu na budowę Golgoty Beskidów Matyska była znana tylko miejscowym mieszkańcom. Ze szczytu wzgórza rozpościera się przepiękny widok na okolicę – dostrzec można Bielsko-Białą, Beskid Mały, Żywiec, Jezioro Żywieckie, wiele szczytów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, w tym m.in. Skrzyczne, Babią Górę, Rysiankę, Lipowską i wiele innych.

Na Górze Matyska w miejscowości Radziechowy  stoi ogromny krzyż.
Wykonany ze stali nierdzewnej widnieje z dala – lśni, zwłaszcza w blasku słońca.
Kiedy po kilkudziesięciominutowym wspinaniu się na szczyt polną drogą, oznaczoną szlakiem niebieskim, znajdziemy się wreszcie u jego stóp, na kamiennym cokole znajdziemy tablicę z napisem, który informuje, że krzyż został wzniesiony przez miejscowych parafian dla uczczenia Roku Jubileuszowego.
* przypadającego na pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawia II:
Ku większej chwale Boga, na pożytek wiernych i przyszłych pokoleń, na drogę III-go Tysiąclecia Chrześcijaństwa wskazaną przez papieża Polaka, poświęcony przez I-go bpa diecezji bielsko-żywiec-kiej ks. Tadeusza Rakoczego w dniu 10.11.2000 RR w obecności syna ziemi radziechowskiej ks. bpa Tadeusza Pieronka i miejscowego proboszcza ks. prał Stanisława Gawlika oraz licznie zgromadzonego ludu Bożego.

Po 4 latach, w sierpniu 2004 roku obok milenijnego krzyża pojawiła się stacja XIV, Gorącemu orędownikowi budowy na Maty-sce – od podnóża po szczyt – stacji Drogi Krzyżowej jako trwałego dzieła rzeźbiarsko-kamieniarskiego,
proboszczowi Stanisławowi Gawlikowi dane było doczekać realizacji swojego zamierzenia, w postaci skończonego dzieła, tylko tej ostatniej.
Miesiąc później wybudowano Stację XIII, która wraz z tq wcześniejszą, wspaniale wieńczy szczyt, z górującym nań Krzyżem Milenijnym.
Pozostałe są w fazie projektu w pracowni profesora Czesława Dźwigają, autora ponad trzydziestu pomników Ojca Świętego Jana Pawła II i licznych realizacji sakralnych – u którego zamówiono to wspaniałe dzieło, a realizację którego kontynuuje nowy proboszcz ks. Ryszard Kubasiak.
Stacje – nazwa pochodzi z języka łacińskiego (statio – stanie). Jest określeniem przystanków w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej – nawiązującego do drogi, jaką odbył Jezus z pałacu Piłata na Kalwarię. Propagowali je w XIV i XV wieku franciszkanie, z myślą o wiernych, którzy nie mogli udać się do Ziemi Świętej
Chrześcijanie odbywają Drogę Krzyżową w kościele lub na wolnym powietrzu. Jej trasa i stacje pozwalają na rozmyślanie o cierpieniach Chrystusa. Ta w plenerze nosi często nazwę kalwarii (łac calva-ria – czaszka).

W Polsce najbardziej jest znana Kalwaria Zebrzydowska złożona z 42 kościółków i kaplic oraz dróżek Matki Bożej. Sławą cieszy się również Kalwaria Pacławska k/Przemyśla. Obydwie pochodzą z XVII w. Wtedy nastąpił szczyt popularności tej formy wyrażania pobożności kiedy to Innocenty XI (1686) przypisał do Drogi Krzyżowej możliwość uzyskania odpustu, nadanego nie tylko pielgrzymom w Jerozolimie, lecz w ogóle wszystkim jej uczestnikom w kościołach franciszkańskich.
Tradycyjna ilość stacji: 14 ustalona została przez Klemensa XII, czasem jest poszerzona o nawiązanie do zmartwychwstania, aby umożliwić celebrację całego misterium paschalnego Chrystusa.