WARSZTATY PODSUMOWANIE

W ostatnie weekendy (29-30 września oraz  6-7 października) realizowaliśmy warsztaty w ramach projektu pt. „XXVII Posiady Gawędziarskie oraz XXIX Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych”. Warsztaty gwarowe i z zachowania scenicznego oraz z zakresu budowy prostych instrumentów ludowych i muzyki ludowej, kierowane były głównie do uczestników ubiegłorocznych edycji konkursu oraz do wszystkich innych chętnych. Celem warsztatów było podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i osób dorosłych kultywujących lokalne tradycje słowno-muzyczne. W sumie w warsztatach wzięło udział 96 osób. Warsztaty gwary i zachowania scenicznego dla gawędziarzy prowadzone były w dwóch różnych regionach. Na Żywiecczyźnie wykład gwarowy prowadziły etnograf Barbara Rosiek i gawędziarka Waleria Prochownik, zaś w Beskidzie Śląskim etnograf Małgorzata Kiereś. W obu regionach warsztaty z zachowania scenicznego przeprowadził aktor Teatru Lalek Banialuka – Eugeniusz Jachym. Warsztaty budowy unikatowych instrumentów ludowych i muzyki ludowej poprowadził Zbigniew Wałach – słynny muzyk i budowniczy instrumentów pasterskich oraz Marcin Blachura i Przemysław Ficek – budowniczy instrumentów z Żywiecczyzny.

Warsztaty okazały się bardzo potrzebne, poznaliśmy tajniki powstawania instrumentów ludowych oraz poszerzyliśmy wiedzę na temat rodzimej gwary i zachowania się na scenie. Liczymy, że uczestnicy warsztatów w przyszłości wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności do popularyzowania rodzimego folkloru słono – muzycznego. Z pewnością już niedługo będziemy mogli posłuchać wspaniałych gawęd i gry na unikatowych instrumentach ludowych. Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w XXVII Posiadach Gawędziarskich oraz XXIX Konkursie Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych, które odbędą się już 17 – 18 listopada w Gminach Jeleśnia i Milówka. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej, Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz, Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, a także Starostwo Powiatowe w Żywcu. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Dodaj komentarz