XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat”

 

 

w ramach mikroprojektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020 oraz z budżetu państwa.

regulamin-konkursu

karta-zgloszenia

Dodaj komentarz