GRATULACJE !

Możesz napisać do nas również poprzez poniższy formularz.

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

„Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminne Centrum Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700.
  2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Centrum Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700 jest Beata Leńczuk-Bachmińska.
  3. Pana/i dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z działalnością GCKPT Radziechowy-Wieprz oraz korzystaniem z jego oferty na podstawie  USTAWY z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/i dane osobowe mogą być przechowywane do 10 lat po zakończeniu danego przedsięwzięcia kulturalnego na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r z póżn. Zm. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych , wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z oferty GCKPT Radziechowy-Wieprz.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.