BIULETYN INFORMACYJNY

Zapraszamy do przeczytania archiwalnych
numerów Biuletynu Nasza Gmina Radziechowy-Wieprz
KLIKNIJ


INFORMACJA z dnia 2.02.2023 r.

Gminne Centrum Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz informuje o możliwości zamieszczania reklam oraz ogłoszeń od osób prywatnych, firm i stowarzyszeń w gazecie „Nasza Gmina Radziechowy-Wieprz.

Tabela opłat:

WIELKOŚĆ OGŁOSZENIACENA JEDNOSTKOWA 
1 strona A4700 zł
½ strony A4400 zł
1/3 strony A4250 zł
¼ strony A4200 zł
Umieszczenie wkładki reklamowej0,50 zł (jeden egzemplarz)
 Całoroczny wykup miejscareklamowegoKoszt umieszczenia reklamy jest proporcjonalny do kwot w tabeli opłat minus 20% tej kwoty 
np. umieszczenie reklamy w czterech wydaniach zajmującejpowierzchni ½ strony kolor tj.4 x 250 zł 1000 zł 20 % =     800 

UWAGI OGÓLNE:

 1. Biuletyn Informacyjny ,,Nasza Gmina Radziechowy-Wieprz” wydawany jest maksymalnie raz na kwartał.
 2. Jednorazowy nakład Biuletynu informacyjnego wynosi 1500 – 2500 egzemplarzy.
 3. Cena jednostkowa obejmuje jednorazowe ukazanie się ogłoszenia.
 4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być zwolnione organizacje i instytucje niekomercyjne, w zależności od treści i objętości materiałów przekazanych redakcji.
 5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane na pierwszej stronie.
 6. W przypadku wkładki reklamowej osoba korzystająca z tej usługi jest zobowiązana dostarczyć materiały reklamowew ilości przewidzianej do umieszczenia w biuletynie

do dnia ustalonego. W przypadku spóźniania wkładka nie zostanie zamieszczona. Biuletyn jest dostarczany przez pracowników Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz do punktów strategicznych w Gminie, takich jak np. szkoły, przedszkola, sklepy wielobranżowe, Domy Ludowe i przychodnie lekarskie.

WARUNKU ZAMIESZCZENIA ARTYKUŁU:

 1. Tekst artykułu musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora.
 2. Artykuł ma być dostarczany w wersji elektronicznej przygotowanej do umieszczenia w gazecie.
 3. Zdjęcia dostarczone do artykułu mają być podpisane (od lewej do prawej), a osoby znajdujące się na nim muszą wyrazić zgody na publikację wizerunku. (Uzyskane zgody leżą po stronie dostarczającego artykuł – Wydawca nie ponosi odpowiedzialności karnej za przesłanie artykułu bez niej.)
 4. Ilość miejsca w biuletynie jest ograniczona.
 5. Termin nadsyłania ogłoszeń i materiałów:
  • wydanie I – styczeń-luty-marzec: do 28 lutego
  • wydanie II – kwiecień-maj- czerwiec: do 22 maja
  • wydanie III – lipiec-sierpień-wrzesień: do 21 sierpnia
  • wydaniem IV – październik-listopad-grudzień: do 20 listopada

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających profilowi biuletynu lub jeśli ich forma lub treść może spotkać się negatywnym odbiorem czytelników biuletynu.

Mail, na który należy nadesłane informacje reklamowe i artykuły: gckptrw@gmail.com

Skip to content