o nas

Kulturalni, że HEJ!

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz, to instytucja, która współpracując z zespołami, stowarzyszeniami i klubami itp., realizuje zadania z zakresu szeroko pojętej kultury – zarówno regionalnej jak i narodowej. Prosperujemy również jako ośrodek promocji terenu Gminy Radziechowy – Wieprz, zachęcając turystów do odwiedzania naszych terenów wspierając nowe przestrzenie i różne formy rekreacji.

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę z różnymi grupami wiekowymi – prowadzimy świetlicę dla dzieci w ramach edukacji kulturalnej, angażujemy Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarna, Lokalne Stowarzyszenia, a nawet podejmujemy współpracę z Klubem Seniora.
Naszą dewizą jest działanie na rzecz inicjatyw lokalnych – z chęcią współpracujemy i pomagamy w realizacji pomysłów na kultywowanie zwyczajów, tradycji itp. działań o charakterze kulturowym.

Pod skrzydłami GCKPT R-W pracują kierownicy zespołów regionalnych: ZR Grojcowianie i Mali Grojcowianie z Wieprza, a także ZPiT Jodełki z Radziechów, które uświetniają różnego rodzaju imprezy nie tylko w Polsce, ale i na świecie, promując rodzimy folklor górali żywieckich.

Głównym celem działania Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki jest wzrost atrakcyjności Gminy Radziechowy – Wieprz i regionu, poprzez rozwój kulturowy, wychowawczy i turystyczny. Jednocześnie jest to związane z podniesieniem świadomości kulturalnej, poszerzaniu wiedzy i pogłębieniem tożsamości regionalnej mieszkańców gminy, a także uzyskanie ogólnego wzrostu kulturalnego.
Region żywiecki, w granicach którego leży Gmina Radziechowy Wieprz, obejmuje swym zasięgiem jeden z najbardziej atrakcyjnych kulturowo, turystycznie i przyrodniczo obszarów południowej Polski – Beskid Żywiecki.

O niezwykłości i unikalności terenów turystycznych i kulturalnych regionu świadczy urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność kulturowa pod względem tradycji, zwyczajów, obrzędów, gwary oraz kultury agrarnej. Od kilku lat realizujemy i podtrzymujemy dawne tradycje, chcąc inspirować i jednoczyć mieszkańców tego terenu. W czasie kiedy świat pędzi naprzód, realizacja powyższych celów da możliwość zbudowania przestrzeni, w której współcześni czerpać będą z kultury wysokiej, jak również z tradycji i folkloru to co najlepsze.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy z nami!

Skip to content