Zespół Pieśni i Tańca JODEŁKI im. Marii Romowicz z Radziechów

Zespół Pieśni i Tańca JODEŁKI im. Marii Romowicz z Radziechów

Historia Zespołu:

W 1999 roku pod koniec grudnia narodziła się  inicjatywa założenia Zespołu. Pałając ogromną pasją do folkloru byli tancerze reprezentacyjnego zespołu miasta żywca Gabriela i Tomasz Kania, oraz Katarzyna i Marek Jeziorscy, założyli Regionalny Zespól Pieśni i Tańca JODEŁKI. Przy wydatnej pomocy ówczesnego Dyrektora, jak i  jego zastępcy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radziechowach, Pana Marka Kuniec, oraz Pani Barbary Mika, rozpoczęły się pierwsze nabory oraz próby, był to ogromnie trudny jak i pracowity czas dla Założycieli. Ogromne wsparcie w tym czasie Założyciele otrzymali również od ówczesnego Proboszcza Parafii Radziechowy Księdza Prałata Stanisława Gawlika. W tym okresie powstało również Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru Ziem Górskich JODEŁKI, które podjęło się swym działaniem wspierać Zespół.

Z roku na rok JODEŁKI pozyskiwały coraz większą kondycję taneczną i wokalną. Po około  czterech latach działania, z grupy dziecięcej Zespół przekształcił się w grupę młodzieżową, dzięki czemu w 2005 roku, Założyciele postanowili przekształcić Zespól z Regionalnego, na Zespół Pieśni i Tańca JODEŁKI oraz dodać w nazwie Imię Marii Romowicz. W  tym czasie postanowili również  poszerzyć repertuar o Suitę Łowicką. Standardowy program góralski jak i nazwę Suitę Łowicką Zespół zaprezentował na Jubileuszu V – lecia Zespołu. Dla Założycieli realizacja tych zadań już nie wystarczyła i w roku 2006 repertuar powiększył się o kolejna suitę Opoczyńską. Zdobywając sceny naszego kraju jak i sceny międzynarodowe. Zespół otrzymywał wiele nagród oraz wyróżnień. Było to ogromną motywacją dla Założycieli do dalszego działania. I tak  przez te kilkanaście lat Założyciele borykali się z chwilami satysfakcji, dumy, wzruszenia, jak i tymi trudnymi, których w tym okresie również  nie brakowało. W  latach 2013 do Zespołu dołączyła jako choreograf Danuta Błaszczyk, która mocno stąpając po ziemi podjęła się zadania stworzenia nowej Suity Rzeszowskiej, jak i Poloneza i Mazura tańczonego w kostiumach z okresu Księstwa Warszawskiego.  W latach 2017 pożegnali się ze współpracą Zespołu Katarzyna i Marek Jeziorscy.

W roku 2019 do naszego Zespołu dołączyła Katarzyna Rodak, obejmując kierownictwo Kapeli. Również w 2019 roku narodziła się nowa grupa Zespołu Seniorów, i tym sposobem pozyskaliśmy grupę dziecięcą, młodzieżową jak i grupę seniorów. W obecnej chwili Zespół liczy około 65 osób.

Dla  założycieli cały czas do obecnej chwili działania Zespołu jest ogromną pasją świetnym pomysłem na zatrzymanie młodości szybko pędzącego czasu.

Dla Założycieli i Członków to czas na poznawanie wspaniałych ludzi, miliony przygód, wspomnień, radości, wzruszeń których nikt nigdy nie będzie  mógł nam odebrać.

Obecna kadrę ZPiT JODEŁKI stanowią:
Kierownik ZPiT JODEŁKI – Gabriela Kania
Kierownik Kapeli – Katarzyna Rodak
Oprawa muzyczna i przygotowanie wokalne – Tomasz Suchanek
Choreograf oraz instruktor tańca – Danuta Błaszczyk

Współpracowali z Zespołem w latach 1999-2022

Kierownik Zespołu (1999-2012) – Tomasz Kania 
Kierownik Kapeli (1999-2006) – Paweł Knapek
Instruktor tańca (2004-2008) – Barbara Gowin Talik
Akompaniament/przygotowanie wokalne – Jan Brodka
Założyciel/kierownik kapeli(1999-2017) – Marek Jeziorski
Tomasz Kania – do dnia dzisiejszego piastuje stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Popularyzatorów Folkloru Ziem Górskich JODEŁKI.

Sztandarowym Programem Zespołu jest wiązanka tańców, melodii i przyśpiewek górali żywieckich. Kompozycja tradycyjnych tańców takich jak : koło siustany, koń, taniec dziewcząt, popisy pasterskie, obyrtka oraz efektowny, finałowy hajduk, wykonywana jest przy akompaniamencie kapeli złożonej           z trojga skrzypiec, altówki i kontrabasu. Oprócz tych instrumentów pojawiają się także instrumenty pasterskie i archaiczne, takie jak: dudy, okaryna, trąbity, rogi i piszczały pasterskie. Tancerze występują w przepięknych, kolorowych strojach, wykonanych według starych zachowanych wzorów. Muzykę opracował : Jan Brodka, a choreografię:  Marek Jeziorski.

W swoim repertuarze Zespól posiada także suitę tańców łowickich. Skoczne oberki, nastrojowe walczyki i kujawiaki w formie opracowanej artystycznie, tańczone w charakterystycznych, łowickich pasiakach. Autorem choreografii jest;  Jan Łosakiewicz, natomiast muzykę opracował ; Witold Jarosiński. W składzie kapeli zobaczyć można oprócz instrumentów smyczkowych także akordeon oraz sekcję dętą (klarnet, flet poprzeczny).

Trzecim programem jest wiązanka tańców, pieśni, melodii opoczyńskich. Choreografii Jana Łosakiewicza, natomiast oprawę  muzyczną j Witold Jarosiński

W suicie tańce z okolic Rzeszowa Zespól prezentuje rozmaite polki, które cechuje olbrzymia dynamika, werwa i rozmach. Nazwy polek pochodzą od cechy charakterystycznej tańca lub wrażenia jakie wywołuje obraz tańczących par „polka dzwon”, „polka trzęsionka”, „polka uginana”, dowolność w doborze i kolejności ustalonych elementów ruchowych wprowadza z dużą fantazją i ozdabiania dodatkowymi gestami.

Opracowanie muzyczne : Witold Jarosiński, Choreografia: Danuta Błaszczyk

Zespół brał udział w następujących festiwalach zagranicznych:

2002    –           Serbia
2003    –           Chorwacja
2004    –           Turcja
2004    –           Holandia
2005    –           Finlandia
2006    –           Łotwa
2007    –           Holandia
2007    –           Finlandia
2009    –           Dania
2010    –           Turcja
2011    –           Słowenia
2011    –           Cypr
2012    –           Węgry
2013    –           Portugalia
2013    –           Hiszpania
2015    –           Włochy
2014    –           Francja
2016    –           Finlandia
2017    –           Włochy
2017    –           Niemcy
2019    –           Sycylia
2021    –           Finlandia


Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru Ziem Górskich „Jodełki”
34-381 Radziechowy, ul. Główna 23
e-mail: jodelki@jodelki.pl

Skip to content