FAUSTYNA ŚLEZIAK – MUZYK

Od najmłodszych lat obserwowała rozwój muzyczny starszej siostry, która uczyła się gry na skrzypcach. Gdy Faustyna miała 4 lata dostała swoje pierwsze, wymarzone skrzypce. Z pomocą siostry stawiała pierwsze dźwięki na strunach instrumentu.

We wrześniu 2011 roku rozpoczęła naukę gry w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu, w klasie skrzypiec pani Grażyny Katańskiej. Następnie kontynuowała naukę w Samorządowej Szkole Muzycznej II stopnia w Żywcu, w klasie skrzypiec pana Błażeja Rogórza, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2021 roku.

Od najmłodszych lat angażowała się w życie kulturalne, w szkole, w parafii,
biorąc udział w apelach, spektaklach udoskonalając je swoją grą i śpiewem.


Od najmłodszych lat angażowała się w życie kulturalne, w szkole, w parafii, biorąc udział w apelach, spektaklach udoskonalając je swoją grą i śpiewem. Miała okazje zagrać również na wydarzeniach organizowanych przez Gminę Węgierska Górka takich jak m.in.: Wernisaż Anny Kalfas „przez Cienie i Orchy”, Dni Węgierskiej Górki.

Ciągle doskonali swój warsztat muzyczny i angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia muzyczne i artystyczne.

Aktualnie, Faustyna jest studentką II roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej: nauczanie matematyki i informatyki.

Poza działalnością uczelnianą i kulturalną włącza się w życie hufca ZHP Węgierska Górka im. Obrońców Węgierskiej Górki gdzie pełni służbę instruktorską.

Od września 2021 roku współtworzy i zasila grono instruktorów Ogniska Muzycznego przy Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, ucząc dzieci i młodzież gry na skrzypach oraz pianinie.

Zachęcamy wszystkich chętnych do podjęcia się nauki na skrzypcach pod kierunkiem Pani Faustyny Śleziak.

Skip to content