ALEKSANDRA MEDRALA – MUZYK


fot: Natalia Gołuch

mgr Aleksandra Mędrala – jest młodym muzykiem polskiego pokolenia. W 2020 roku ukończyła Samorządową Szkołę Muzyczną II stopnia w Żywcu, w klasie gitary pana Jana Krysty. W tym samym roku, z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, Instytut Sztuk Muzycznych w Cieszynie, na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej na saksofonie altowym.

Brała udział w różnych międzynarodowych festiwal i konkursach np. Mistrzowski kurs gry na saksofonie – Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyczna w Krakowie 2019, International Sax Fest 2020.
W trakcie swojej kariery muzycznej miała okazję brać udział w trasach koncertowych nie tylko w Polsce, ale również za granicą (Czechy, Słowacja, Włochy).

Występowała na jednej scenie z takim artystami jak: Justyna Steczkowska, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Katarzyna Cerekwicka, Tatiana Okupnik, Katarzyna Moś, Tomson i Baron, Anna Dąbrowska, Janusz Radek, Beata Kozidrak, Jakub Jurzyk, Szymon Gach, Hanna Okońska.Miała okazję występować z takimi orkiestrami jak: Polska Orkiestra Muzyki Filmowej, Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu, Orkiestra Filharmonii im. L. Janacka w Ostrawie, Orkiestra Musica Iuvenalis w Koszycach i inni.

Od 2019 roku jest stałym członkiem orkiestry symfonicznej Beskid Sound Project. Angażuje się w różne uroczystości patriotyczne i kościelne ubogacając je grą na saksofonie lub gitarze. Aleksandra ciągle doskonali swój warsztat muzyczny biorąc udział w różnych warstwach, festiwalach i konkursach. 

Obecnie, Aleksandra jest studentką II roku studiów magisterskich na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku; Edukacja Muzyczna, specjalność: Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne. 

            Od 2018 roku prowadzi w miejscowościach Naszej Gminy zajęcia muzyczne z gry na instrumentach (gitara, saksofon, fortepian, ukulele) oraz zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci.


Aleksandra prowadzi również zajęcia z gry na instrumentach w Szkole Interpretacji i Rozumienia Muzyki w Łodygowicach, a w Niepublicznym przedszkolu „Zabawa” w Milówce pełni funkcję instruktora rytmiki.

Dzieci chętnie przychodzą i grają na różnych instrumentach, uczą się nut oraz prawidłowych postaw i technik muzycznych w grze na danym instrumencie. 

Skip to content