Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu

27 listopada 2021 roku, w Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Wieprz odbędzie się Rodzinny Piknik Ekologiczny. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.00. 

Piknik będzie realizował ideę zawartą w projekcie „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.3/ Ochrona różnorodności biologicznej. 

Ideą pikniku jest uświadamianie mieszkańcom gminy Radziechowy-Wieprz roli człowieka w procesie ochrony różnorodności ekologicznej i środowiska przyrodniczego. Wydarzenie ma kształtować więzi emocjonalne z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na jej piękno oraz promocję zrównoważonego rozwoju. Impreza ma przyczynić się do kształtowania logicznego myślenia, doskonalenia sprawności manualnych i ruchowych oraz wdrażania do współdziałania w zespole.

W związku z tym organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Tego dnia będziemy mogli wysłuchać wykładu o ciekawych rybach występujących w rzece Sole oraz wykładu o pszczołach wraz z prezentacją szklanego ula. Pojawi się możliwość zapoznania z wermikompostownikiem oraz ciekawymi zwierzętami. 

Na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Wieprz będzie można obejrzeć ciekawe wystawy o roślinach chronionych, zwierzętach i roślinach otuliny rzeki Soły w tym o rybach, wędkarstwie i walce z kłusownictwem. Organizatorzy opowiedzą też o jeżach, niezbędnych w naszych ogrodach i o ekologicznej uprawie ogrodu, z poszanowaniem jego bioróżnorodności.

Każdy uczestnik zrozumie szeroki zakres pojęcia – ekologia, działanie ekologiczne i bioróżnorodność.

W ramach zajęć edukacyjnych pojawią się również warsztaty dotyczące „Drugiego życia odpadów”, ekodesignu oraz ekozabawek. Uczestnicy pikniku będą mogli wziąć udział w warsztatach z szycia woreczków wielokrotnego użytku na owoce i warzywa oraz wykonają donice z tworzyw nadających się do biorecyklingu. Każdy uczestnik pikniku otrzyma eko-gadżety i na pewno znajdzie dla siebie coś ciekawego. W ramach kampanii edukacyjnej zostanie również poruszony niezwykle ważny temat sortowania śmieci, w ramach którego będzie można wziąć udział w konkursie i wygrać ciekawe nagrody. Konkurs jest dedykowany dla rodzin i wszystkich uczestników pikniku.

Wszystkie atrakcje mają na celu jednoczenie społeczności lokalnej i równoczesne podnoszenie świadomości ekologicznej oraz potrzeby dbania o środowisko lokalne, którego jesteśmy częścią. Taką samą część stanowi bogate środowisko przyrodnicze, z czego my użytkownicy, nie do końca zdajemy sobie sprawę. Dlatego tak ważne jest funkcjonowanie takich miejsc jak  Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Wieprz. Stwarza ono warunki do pracy z dziećmi i z młodzieżą oraz pozostałymi pokoleniami. Takie warunki umożliwiają integrację międzypokoleniową i komunikację wielu pokoleń, w jakże ważnym temacie bioróżnorodności i dbałości o środowisko. Dodatkowym atutem Centrum jest jego położenie, bowiem znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie doliny rzeki Soły. Można zatem w sposób namacalny doświadczyć obecności przyrody oraz dostrzec jaki wpływ na nasze otoczenie ma działalność człowieka.

            Dodatkowo w ramach projektu odbędą się w dniach od 22 do 29 listopada zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół z Gminy Radziechowy-Wieprz.

Zapraszamy wszystkich amatorów dbałości o nasze środowisko lokalne.

Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej nastąpi tego samego dnia o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin! 

AO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content