LIS buduje SPOŁECZNOŚĆ…

Za nami już trzy edycje programu grantowego realizowanego na Żywiecczyźnie przez firmę Żywiec Zdrój S.A. LIS swój skrót bierze oczywiście od nazwy: Lokalne Inicjatywy Społeczne. Jednak kryje on w sobie coś więcej – zasadnicze komponenty programu, jakimi są: Liderzy, Innowacje i Społeczność. Warto więc zauważyć, że tytuł artykułu możemy odczytać dwojako. LIS wpływa na integrację społeczności, a społeczność buduje LIS-a poprzez aktywne uczestnictwo w jego projektach. 

Kluczową wartością dla realizacji projektów grantowych jest SPOŁECZNOŚĆ. Wszystkie działania realizowane są dla mieszkańców i przy ich aktywnym zaangażowaniu. Dzięki temu w czasie prowadzenia projektów udało się nie tylko odpowiedzieć na lokalne potrzeby, ale przede wszystkim wzmocnić poczucie realizacji wspólnych celów. Potwierdziła to liczba osób łącznie zaangażowanych w granty oraz to, jak szerokie partnerstwa udało się pozyskać wszystkim laureatom. W ciągu 3 edycji czynny udział w realizacji projektów grantowych wzięło ponad 7 tys. mieszkańców. Odbiorców pośrednich i bezpośrednich projektów jest kilkakrotnie więcej. 

Projekty LIS-a pomagają budować lokalne społeczności na wiele sposobów. Gromadzą mieszkańców wokół wspólnych problemów i potrzeb. Stają się motorem do wspólnego działania. Integrują pokolenia, aktywizują do działania, pomagają przezwyciężyć wykluczenie społeczne, trafiają do konkretnych grup społecznych.  Takim projektem, skrojonym na miarę, były „Koperty życia”. Koncentrował się on na rozpowszechnieniu wśród seniorów specjalnych kart stanowiących dla ratowników medycznych bezcenną skarbnicę wiedzy o stanie zdrowia, przebytych chorobach i przyjmowanych lekach przez osobę, do której “Koperta Życia” należy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wezwania pomocy do pacjenta mieszkającego samotnie i/lub pozostającego nieprzytomnym podczas wywiadu medycznego. W projekt udało się zaangażować ponad 1700 seniorów z gminy Radziechowy-Wieprz.  – Na co dzień współpracujemy z ludźmi w różnym wieku, często zadajemy sobie pytanie „co zrobić, aby różne grupy wiekowe poczuły, że robimy coś specjalnie dla nich?”. Czasem są to zadania o błahym znaczeniu, ale niekiedy uda się dzięki prostej inicjatywie osiągnąć bardzo dobre efekty w obszarach, które do tej pory nie były na naszym terenie rozwijane. Tak było tym razem. – podkreśla Marta Bem, koordynatorka projektu.

Doskonałym przykładem społecznego współdziałania jest kompleks trzech torów rowerowych w Węgierskiej Górce, który powstał z inicjatywy Beskidzkiego Stowarzyszenia Sportowego „Rysianka”. Jeden z nich – Mały Ryś – zbudowano dzięki grantowi z programu LIS. Warto jednak podkreślić, że bez względu na wszystkie dofinansowania, żaden z tych torów nie powstałby, gdyby nie niezwykła determinacja tutejszej społeczności. Wystarczy wspomnieć, że przy budowie Małego Rysia przez kilka miesięcy pracowała ponad setka wolontariuszy.

Z kolei projekt „Moje bezpieczeństwo w moich rękach…” realizowany przez Szkołę Podstawową w Cięcinie uświadomił odbiorcom fakt współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, a dodatkowo przyczynił się do zwiększenia współpracy pomiędzy szkołą i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie gminy, takimi jak policja, czy służby ratownicze.

W Krzyżowej natomiast dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Na Rozdrożu…” powstało miejsce, które już od kilku lat wzmacnia tożsamość kulturową mieszkańców gminy Jeleśnia. Tutejsze Muzeum jest bowiem ostoją tradycji i kopalnią wiedzy o historii i kulturze tutejszej społeczności. 

Projektów grantowych budujących lokalne społeczności jest w ramach programu LIS kilkadziesiąt. Jeśli chcecie poznać wszystkie, odwiedźcie stronę LIS i wejdźcie w zakładkę SPOŁECZNOŚĆ. 

Odwiedzajcie nas na bieżąco i szukajcie informacji o kolejnych edycjach LIS.

O programie:

Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój S.A. cieszą się na Żywiecczyźnie dużą popularnością. Łącznie podczas trzech edycji do programu zgłoszono ponad 120 wniosków w 4 kategoriach: natura, zdrowie, bezpieczeństwo oraz kultura. Z tej liczby zrealizowano aż 46 projektów.  Beneficjentami grantów zostały lokalne szkoły, przedszkola oraz fundacje i stowarzyszenia działające na terenie gmin: Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz oraz Węgierska Górka.

foto

lis_mapa3: 
Efekty projektów grantowych realizowanych na Żywiecczyźnie w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych Żywiec Zdrój, lata 2018-2020, które powstały przy aktywnym zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Lis_spolecznosc1: 
W ciągu pierwszych kilku miesięcy umiejętności na torze Mały Ryś szlifowało ponad pół tysiąca dzieciaków. 

Lis_spolecznosc2: „Muzeum na Rozdrożu” w Krzyżowej jest dziś ważnym miejsce dla lokalnej historii i kultury. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content