Nadanie im. Janusza Korczaka i Nowa Sala Sportowa w Przybędzy

W dniu 29 września odbyła Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Ta wyjątkowa celebracja była okazją do podniosłego poświęcenia sztandaru, nadania Szkole i Przedszkolu imienia Janusza Korczaka oraz otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej, która stanowi znaczący krok naprzód dla lokalnej społeczności. 

Rozpoczęcie uroczystości odbyło się w Kościele Parafialnym, gdzie wierni zebrali się na Uroczystej Mszy Świętej. Ks. Proboszcz Sławomir Zadora odprawił mszę, w trakcie której modliliśmy się za wszystkich obecnych, został też poświęcony nowy sztandar z wizerunkiem Janusza Korczaka.

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali z kościoła do nowopowstałej sali gimnastycznej. To symboliczne przejście było prowadzone przez Kapelę Zespołu Regionalnego Grojcowianie, Ochotniczą Straż Pożarną z Przybędzy, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Rodziców wraz z Radą Pedagogiczną.

Po dotarciu do sali gimnastycznej, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy, Pani Alicja Wrona, przywitała wszystkich zaproszonych gości. Jej ciepłe słowa i serdeczność stanowiły znakomite wprowadzenie do dalszej części uroczystości.

Następnie przyszedł czas na ważny moment – przekazanie sztandaru. Rada Rodziców, przekazała sztandar Pocztowi Sztandarowemu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy. Uczniowie ślubowali służyć Ojczyźnie, dbać o dobre imię Szkoły oraz postępować zgodnie z zasadami Patrona Szkoły. To symboliczne działanie podkreśliło, że sztandar jest znakiem jedności i wspólnoty, który zawsze będzie towarzyszyć placówce edukacyjnej.

Ważnym momentem było poświęcenie nowej sali gimnastycznej przez Ks. Proboszcza Sławomira Zadorę, która będzie służyła rozwojowi fizycznemu i zdrowiu uczniów oraz całej społeczności lokalnej.

Po ceremonii poświęcenia sali sportowej odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi jako symbolu otwarcia nowej sali gimnastycznej. Dokonali tego znakomici goście, w tym Wójt Gminy Radziechowy Wieprz, Pan Maciej Mika wraz z Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy Panią Alicją Wroną, Sołtysem Sołectwa Przybędza Panią Marią Górną i Radnym Gminy Radziechowy-Wieprz Panem Janem Koścem.  To moment, na który wszyscy obecni czekali z niecierpliwością.

Po oficjalnym otwarciu obiektu to wydarzenie uświetnili wspaniali uczniowie. Dzieci, które od września korzystają z tego miejsca, zaprezentowały swoje umiejętności i talent w różnych dziedzinach sportowych. Ich występy były dowodem na to, że nowa sala gimnastyczna będzie miejscem, gdzie młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje pasje i zdolności.

To potrójne święto stanowiło moment dumy dla społeczności Przybędzy. Nowa sala gimnastyczna otwiera możliwości dla edukacji i rozwoju dzieci, a sztandar symbolizuje jedność i przynależność do lokalnej społeczności. Wydarzenie będzie zapewne wspominane przez lata jako ważna data w historii tej uroczej miejscowości, gdyż od tego dnia Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole w Przybędzy będą nosiły imię Janusza Korczaka. 


Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content