ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ZA 2023 ROK

PODJĘTE JEDNOGŁOŚNIE

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla  Wójta Gminy  Pana Macieja Miki za rok 2023. Decyzja ta została podjęta na podstawie przedstawionych sprawozdań oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.

Radni uznali, że Wójt skutecznie zarządzał budżetem gminy w ubiegłym roku, co przyczyniło się do realizacji zaplanowanych inwestycji

i utrzymania stabilności finansowej.

Serdecznie Gratulujemy Panu Wójtowi i dziękujemy za jego zaangażowanie i pracę na rzecz naszej gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content