,,ŁĘGI W WIEPRZU,,

UDAŁO SIĘ !!! Przed nami kontynuacja projektu ,, Łęgi w Wieprzu,, rozpoczętego już w roku 2020  współfinansowanego ze środków firmy Żywiec Zdrój S.A. w ramach programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2022. 

Projekt współfinansowany jest ze środków firmy Żywiec Zdrój S.A. w ramach programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2022”.

Głównym celem projektu jest przywrócenie dalszej części pierwotnego stanu nabrzeża łęgowego wzdłuż rzeki Soły. Łęgi zajmują tylko 5% powierzchni Polski, w związku z tym teren ten jest bardzo cenny dla fauny i flory, jak i dla ludzkości. Projekt zapewni poprawę bezpieczeństwa na w/w odcinku, usunięcie chwastów, które w czasie letnim dominują w tym miejscu i ograniczają widoczność, co sprzyja tworzeniu się dzikich wysypisk śmieci i innych nieczystości. Projekt pozwoli również na stworzenie miejsca, gdzie lokalna społeczność i turyści będą mogli obserwować naturalne środowisko łęgów i mieć bezpieczny dostęp do brzegu rzeki Soły.  Dodatkowym działaniem związanym z kategorią „W zgodzie z naturą”, będzie podjęcie działań skierowanych na ochronę nietoperzy. W miejscu tym występują charakterystyczne dla Żywiecczyzny gatunki nietoperzy będących pod ochroną, dlatego planuje się rozwieszenie 10 budek lęgowych, które pozwolą na bezpieczne bytowanie tego gatunku w naturalnym dla siebie środowisku. Dzięki realizacji projektu stworzymy miejsce na zajęcia terenowe dla pobliskich przedszkoli i szkoły, jak i miejsce odpoczynku dla mieszkańców Wieprza, sąsiednich sołectw i turystów, co pozwoli na podniesienie walorów turystycznych i ekologicznych gminy.

W ramach projektu, w który włączyła się cała masa chętnych do pomocy osób, udało się prawie całkowicie oczyścić z odpadów pozostawionych przez mieszkańców naszej wsi część terenu wzdłuż rzeki Soły. Niestety początkowy stan obszaru przeznaczonego pod realizację naszego projektu, nie był najlepszy. Na miejscu znaleźliśmy bowiem wiele opon, i odpadów plastikowych, które jak wszyscy wiedzą nie ulegają biodegradacji w szybkim tępie. W utylizacji wszystkich tych odpadów brał czynny udział zakład przetwórstwa wtórnego surowców Piotr Plast, natomiast w oczyszczaniu bezpośrednim terenu  brali udział Pracownicy Referatu Technicznego Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.

Praca nad oczyszczaniem terenu łęgowego trwały ponad miesiąc i obecnie nadal trzeba kontrolować stan nieczystości na tym obszarze, ponieważ wciąż trudno jest uświadamiać ludzi w temacie szkodliwości zaśmiecania środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content