Rok Górali Województwa Śląskiego

W dniu 18 maja w Radziechowach odbyła się uroczysta inauguracja Roku Górali w Województwie Śląskim. 

Dźwięk góralskiej trąbity oraz słowa Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, rozpoczęły wydarzenie uroczyście otwierające cykl imprez prezentujących bogatą kulturę góralską. Już w grudniu ubiegłego roku Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował jednogłośnie, że 2021 rok będzie Rokiem Górali w Województwie Śląskim. Pierwotnie inauguracja była kilkukrotnie przesuwana z uwagi na pandemię. Po wyborze ostatecznej daty 18 maja – daty nieprzypadkowej, bo przypadającej na dzień urodzin Ojca Św. Jana Pawła II – początkowo miała obyć się na szczycie Matyski, niestety w uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe wydarzenie przeniesiono do znajdującego się nieopodal Domu Ludowego. Wybór Radziechów na to ważne wydarzenie, gdzie przez laty żył i działał jeden z najznamienitszych liderów góralskiego ruchu regionalnego Władysław Pieronek, ma nieprzypadkowy charakter co również podkreślił obecny na spotkaniu ks. bp. Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Roman Pindel.

W uroczystej inauguracji wzięli udział także przedstawiciele władz wojewódzkich oprócz Marszałka Województwa Śląskiego Jakub Chełstowskiego były to: członkini zarządu województwa śląskiego Beata Białowąs oraz radne sejmiku wojewódzkiego Agnieszka Biegun i Ewa Żak. Na wydarzeniu pojawił się także Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jackiem Świniańskim, a także proboszcz parafii w Radziechowach ks. Piotr Pokojnikow. Wśród zgromadzonych nie zabrakło także koordynatorów obchodów ze Związku Podhalan oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji zajmujących się działalnością kulturalną. Na sali obecna była także Jadwigą Koźlik, działająca na wielu płaszczyznach kulturalnych w tym jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, które ugościło przybyłych pysznym posiłkiem. Przybyli na wydarzenie goście otrzymali od Wojewody Śląskiego pamiątkowe ciupagi, które symbolicznie mają ułatwić im służbę w obronie tradycji regionalnych.

– To radość i zaszczyt, że wydarzenie tej rangi odbyło się w naszej gminie. – komentuje Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika.

Na sali można było obejrzeć niewielką wystawę prac lokalnych artystek: Ewy Czarnoty oraz Eweliny Wiercigroch-Dudka, a także fotografie Daniela Franka oraz Agnieszki Zemczak-Karkoszki, prezentujące malowniczy teren Gminy Radziechowy-Wieprz. Oprawa muzyczna wydarzenia spoczęła w ręku znanych muzyków pochodzących z różnych zakątków województwa, którzy specjalnie na tę okazję stworzyli kapelę pod kierownictwem Brygidy Murańskiej.

Film: DWFilm, Fot. AZK, Tekst: MB

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content