Sala gimnastyczna w Bystrej już CZYNNA!

Otwarcie Sali Gimnastycznej w Bystrej – Nowy Rozdział dla Sportu i Edukacji w Gminie Radziechowy-Wieprz.

16 czerwca 2023 roku był dniem pełnym entuzjazmu i radości dla społeczności Bystrej. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie długo oczekiwanej Sali Gimnastycznej, która stanowiła nowy rozdział dla sportu i edukacji w tej malowniczej miejscowości.

Uroczystość rozpoczęła się od podniosłego momentu przeniesienia sztandaru szkoły do nowej Sali Gimnastycznej. Z dumą i szacunkiem na twarzach uczniów, nauczycieli i lokalnych mieszkańców widniał znak, że teraz to miejsce będzie symbolem siły, wytrwałości i sportowych osiągnięć.

Wśród zaproszonych gości znalazł się Pan Wójt, który wygłosił poruszające przemówienie, w którym podkreślał, jak ważne jest inwestowanie w rozwój edukacji i sportu. W swojej mowie podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej nowoczesnej Sali Gimnastycznej oraz zaznaczył, że to nie tylko budynek, ale przede wszystkim miejsce, które będzie inspiracją dla przyszłych pokoleń.

Po przemówieniu Pana Wójta nadszedł czas na symboliczne przecięcie wstęgi, które było wyrazem oficjalnego otwarcia Sali Gimnastycznej. To był moment, na który wszyscy uczniowie czekali – otwarcie nowej przestrzeni, która stanie się świadkiem wielu sportowych sukcesów.

Następnie, odbyło się poświęcenie sali przez Ks. Proboszcza Jerzego Maturę. Modlitwy i błogosławieństwo były wyrazem życzeń dla uczniów, nauczycieli i wszystkich obecnych, aby Sali Gimnastycznej towarzyszyły sukcesy i zdrowie.

Przemówienia gości były nie tylko momentem podziękowań, ale także okazją do przekazania inspirujących słów dla uczniów, Pani Dyrektor oraz całego grona pedagogicznego. Każdy z mówców podkreślał znaczenie aktywności fizycznej, sportu i edukacji dla rozwoju młodych umysłów i ciał. Zachęcali uczniów do wytrwałości, dążenia do celów i pokonywania własnych ograniczeń.

Piękne życzenia, pełne nadziei i wiary w przyszłość, wybrzmiały w sali, budząc w uczniach jeszcze większe pragnienie osiągania sukcesów.

Pani Dyrektor, pełna dumy i wzruszenia, wyraziła swoje podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w budowę Sali Gimnastycznej. Podkreśliła, że to miejsce będzie nie tylko areną sportowych zmagań, ale również przestrzenią, w której uczniowie będą kształtować swoją pasję, rozwijać talenty i współpracować jako zespół. Obiecała, że szkoła będzie dążyć do organizacji różnorodnych aktywności sportowych, zawodów i treningów, aby zapewnić uczniom pełen wachlarz możliwości rozwoju.

Warto również wspomnieć o pięknych życzeniach skierowanych do uczniów. Goście przekazywali im słowa motywacji, mówiąc, że każdy ma w sobie potencjał do osiągnięcia wielkich rzeczy. Zachęcali ich do trzymania się marzeń, niezależnie od przeciwności losu.

Całe grono pedagogiczne otrzymało słowa uznania za ich poświęcenie i zaangażowanie w rozwój uczniów. Goście doceniali trud pracy nauczycieli i ich wkład w tworzenie pozytywnego środowiska edukacyjnego, które pobudza do nauki, twórczości i rozwoju osobistego.

Otwarcie Sali Gimnastycznej to początek nowej drogi dla Bystrej, która będzie stawiała na rozwój sportu i edukacji. Jest to inwestycja w przyszłość młodych pokoleń, które dzięki tej nowej przestrzeni będą mogły spełniać swoje marzenia, rozwijać pasje i zdobywać umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w życiu.

Wielkie gratulacje należą się wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Sali Gimnastycznej w Bystrej. To wasze zaangażowanie, praca i wytrwałość sprawiły, że marzenie o tym miejscu stało się rzeczywistością. Wasza determinacja i oddanie są godnymi podziwu wzorcami dla młodych pokoleń.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content