STYPENDIA DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do II Edycji Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowanego do ludowych artystów, rękodzielników i rzemieślników z terenu Polski.

Celem programu jest wspieranie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez program grantowy dla indywidualnego twórcy ludowego, dający możliwość pracy nad dziełem, co jest ważne zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycjach z nimi związanych, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności. Priorytety Stypendium dotyczą projektów twórczych, zakorzenionych we wspólnocie lokalnej twórcy ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem.

Efektem zrealizowanych projektów twórczych jest wykonanie dzieła (lub dzieł) sztuki ludowej, rękodzieła lub rzemiosła ludowego, wykazujących wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności oraz wysoki potencjał wzmacniania tych, które są zagrożone zanikiem.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Stypendium na 2024 rok upływa 26.05.2024 roku. Wnioskodawcy, którzy prześlą formularz zgłoszenia w terminie do 19.05.2024 roku zostaną poinformowani przez NIKiDW o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych i mają możliwość naniesienia poprawek w terminie do 26.05.2024 roku.

Wnioski zgłoszeniowe należy przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi,

ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa

lub elektronicznie na adres: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl

Budżet Programu Stypendialnego NIKiDW dla Twórców Ludowych edycji 2024 wynosi 180.000 złotych.

Szczegółowe informacje na stronie: https://nikidw.edu.pl/stypendia-dla-tworcow-ludowych/

Kontakt: Mamadou Diouf – 511 543 441,

e-mail: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl

źródło: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=756869119908533&id=100067563545196&rdid=QG9Is2ypoW5Wmn5W

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content