Wernisaż

 W dniu 11 marca br. o godz. 17.00 w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej w „Galerii Na Piętrze” odbył się wernisaż malarstwa Pani Ewy Jędryk-Czar- noty w ramach spotkania ze sztuką zmysłową. Wystawa była poświęcona studium kobiecości, kobiecego piękna, subtelności i wdzięku. Od samego wejścia obrazy zachwycały kolo- rami i symboliką, subtelnie ukrytą na obra- zach. Wystawę można było podziwiać od 16 lutego do 16 marca.

Pani Ewa Jędryk-Czarnota urodziła się w Sosnowcu. Studiowała na katowickim Wy- dziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskując w 1987 roku. Po studiach zajmowała się tkaniną artystyczną, projektowaniem wnętrz i pracą dydaktyczną z młodzieżą. Później zajęła się głównie malarstwem. Artystka brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, a jej prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą. Życie twórcze i osobiste dzieli pomiędzy dwa domy – rodzinny Sosnowiec i miejscowość Bystrą.
W centrum zainteresowań Pani Ewy Jędryk-Czarnoty znajduje się przede wszystkim kobieta i to ona jest bohater- ką wszystkich prezentowanych w Galerii Na Piętrze obrazów. W każdym z nich malarka uchwyciła wewnętrzne i zewnętrz- ne piękno. W każdym obrazie tkwi jakaś uchwycona przez artystkę tajemnica.

„Moje kobiety żyją. Każdą z nich nazwałam, każdy obraz ma swój tytuł, który sugeruje sens mojego przesłania. Obrazy: Cierpliwa, Nieśmiała, Bezpieczna, TuliPanna, Jesienna Nostalgia, Protektorka, zawierają zawsze jakiś element naprowadzający. Mam pamięć szczegółów, które potem nanoszę na obraz. Jako kobieta znam nasze troski, marzenia, naszą wewnętrzną delikatność i bogactwo duszy. One należą do pewnej rzeczywistości, którą staram się również nama- lować, ale nie wprost. Pewne elementy dla tej rzeczywistości szczególne, jak np. ogród i w ogóle natura, stąd owoce, zwierzęta, rośliny. To wszystko stanowi tło naszego życia.”
Pani Ewa Jędryk- Czarnota

Serdecznie zapraszamy do poznania twórczości Pani Ewy, do refleksji nad rolą kobiety w codziennym życiu. Zapraszamy też do pracowni w Bystrej, gdzie Pani Ewa poświęca się temu co najbardziej kocha – sztuce.
To magiczne miejsce, pełne uroku i po brzegi przepełnione pasją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content