KONSULTACJE SPOŁECZNE W WIEPRZU

W Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu w dniu 28 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne, które miały na celu omówienie projektu zagospodarowania terenów Łęgów w Wieprzu oraz terenu znajdującego się za budynkiem Centrum Edukacji Ekologicznej.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli różnych organizacji z Wieprza, w tym Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, Sołtysa wraz z Radą Sołecką, Klub Seniora oraz Radnych Gminy z Wieprza. Inicjatorem konsultacji był Pan Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika.

Podczas spotkania przedstawiono nowy projekt zagospodarowania terenów Łęgów w Wieprzu, który został opracowany przez Panią Annę Olkis – Architekta Krajobrazu oraz Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz Panią Agnieszkę Biegun. Projekt ten przewiduje m.in. wybudowanie ścieżki spacerowej, miejsca piknikowego, placu zabaw oraz oświetlenia terenu. Nie może również zabraknąć strefy edukacyjnej, która odgrywa kluczową rolę. Do strefy edukacyjnej powstało ponad 60 scenariuszy zajęć, które będą realizowane po powstaniu infrastruktury. Scenariusze zostały opracowane pod okiem specjalistów przez pracowników Gminnego Centrum Kultury.

Konsultacje społeczne miały na celu przedyskutowanie tego projektu i uzyskanie opinii mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji z Wieprza. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z projektem, zadać pytania i zgłosić swoje uwagi. Dzięki temu możliwe było wypracowanie kompromisu, który zaspokajał potrzeby mieszkańców oraz uwzględniał interesy inwestora.

Niestety, na konsultacje nie przybył przedstawiciel Stowarzyszenia „Wieprzanki” z Wieprza. Jednakże, pomimo nieobecności tej organizacji, konsultacje przebiegły sprawnie i skutecznie. Wszyscy uczestnicy mieli szansę wyrażenia swojej opinii, co pozwoliło na wypracowanie najlepszych rozwiązań dla wszystkich mieszkańców Wieprza.

Konsultacje społeczne, takie jak te w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu, są bardzo istotne dla rozwoju miejscowości i dla zadowolenia mieszkańców. Dzięki nim możliwe jest poznanie potrzeb mieszkańców, a także wypracowanie najlepszych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby wszystkich zainteresowanych.

Mam nadzieję, że dzięki takiemu podejściu, Wieprz będzie miejscem, w którym mieszkańcy będą mieli coraz więcej możliwości do aktywnego spędzania czasu, a jednocześnie będzie to miejsce, które przyciągnie turystów, będzie cieszyło się dobrą opinią wśród odwiedzających i co najważniejsze pozwoli na edukacje młodych pokoleń pod kątem ekologii i bioróżnorodności rzeki Soły.

AZK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content