Święto Narodowe Trzeciego Maja


Dnia 3 maja 2023 roku odbyła się Msza Święta w Kościele Parafialnym w Wieprzu, którą odprawiał Ks. Jerzy Matura. Msza odprawiona była w intencji Ojczyzny, a kazanie wygłosił ks. Jan Noga.

Na Mszy Świętej obecni byli Radni Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Jackiem Świniańskim. Wśród obecnych znajdowali się Radni: Pani Katarzyna Syc, P. Jadwiga Kliś, P. Małgorzata Matlak, P. Magdalena Świniańska, P. Andrzej Biegun, P. Marek Goryl oraz P. Jan Kosiec. Obecny był również Sołtys Wieprza, P. Wiesław Kliś oraz Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy. Podczas Mszy Świętej nie mogło zabraknąć Sztandarów Szkół Podstawowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, obecni byli również przedstawiciele Związku Podhalan Górali Żywieckich. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich również wzięły udział w uroczystości, ubrane w piękne stroje góralskie. Wszyscy zebrani zostali powitani przez ks. Jerzego Maturę, który podziękował za przybycie na tę ważną dla społeczności Gminy Radziechowy-Wieprz uroczystość.

Msza Święta była pięknie oprawiona przez Zespół Muzyczny pod kierownictwem Pani Agnieszki Piątek Tyc i pomocy Pani Brygidy Murańskiej. Wspólnie z obecnymi na Mszy Świętej zaśpiewali utwory, które wprowadzały zebranych w uroczysty nastrój. Podziękowania, które wygłosił Ks. Jerzy skierowane były również do Pana Organisty i służby liturgicznej. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki R-W, rozdawało flagi. Wszyscy obecni chętnie je przyjmowali, by móc włączyć się w dzisiejsze święto. Msza Święta w intencji Ojczyzny w Wieprzu była wyjątkowym wydarzeniem, które skupiło mieszkańców gminy. Była to okazja do spotkania się, dzielenia się refleksjami oraz modlitwy w intencji naszego kraju. Msza Święta, która odbyła się w intencji Ojczyzny, była wyrazem patriotyzmu i miłości do kraju.
Podczas Mszy Świętej mieszkańcy gminy mieli okazję złożyć modlitwę w intencji Polski oraz podziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie otrzymują od Ojczyzny. Patriotyzm, rozumiany jako miłość i szacunek do swojego kraju, jest ważnym elementem budowania jedności narodowej i kultury społeczeństwa.

Warto podkreślić, że w czasach, gdy wiele krajów na świecie zmaga się z problemem kryzysu wartości i braku jedności narodowej, takie uroczystości jak Msza Święta w intencji Ojczyzny, pokazują, że polska społeczność potrafi się zjednoczyć wokół ważnych dla niej spraw.

Choć dzień Św. Floriana jest 4 maja, czyli jutro, już dziś Ochotnicze Straże Pożarne świętowały dzień Św. Floriana, dlatego składamy im serdeczne życzenia. To wyjątkowe święto jest okazją do uhonorowania pracy i poświęcenia, jakie nasi strażacy codziennie wkładają w ochronę życia i mienia ludzkiego. Ochotnicze Straże Pożarne to niezwykle ważny element w społeczności lokalnej, gdyż to właśnie dzięki ich pracy i poświęceniu, wiele osób może czuć się bezpiecznie i spokojnie. To oni, jako pierwsi reagują na zagrożenia pożarowe i ratują ludzi z opresji. Dlatego ten wyjątkowy dzień Konstytucji 3 Maja jest tym bardziej dla nas wyjątkowy.

Po zakończeniu Mszy Świętej, ksiądz Jerzy Matura zaprosił zebranych na plebanię na kawę i ciasto oraz do wspólnej rozmowy. Na plebanii panowała miła i serdeczna atmosfera. Spotkanie na plebanii wzbudziło pozytywne emocje i z pewnością zostanie długo zapamiętane przez mieszkańców gminy. Dzięki takiemu typowi inicjatyw duchowieństwa, ludzie mają możliwość bliższego poznania swojego duszpasterza i lepszego zrozumienia ważnych dla nich kwestii.

Jak powiedział Pan Jacek Świniański: „Zaangażowanie społeczności w organizację uroczystości patriotycznych w Gminie Radziechowy-Wieprz, jest wyrazem prawdziwej miłości i szacunku do Ojczyzny.”

Msza Święta odbyła się z inicjatywy Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz, Pana Macieja Miki, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jacka Świniańskiego, Proboszcza Parafii Wieprz Ks. Jerzego Matury oraz Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Pani Agnieszki Biegun.

AZK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content