STYPENDIUM MISTRZ-UCZEŃ

Z wielką radością informujemy o wielkim sukcesie Pani Jadwigi Kliś i Genowefy Pietraszko!

Zakończył się nabór do drugiej edycji programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Mistrz – Uczeń”. Do programu zgłaszali się twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy, muzycy i rękodzielnicy oraz adepci różnych dziedzin, którzy pod okiem mistrzów chcieli doskonalić swoje umiejętności. Zgodnie z regulaminem, Zastępca Dyrektora NIKiDW, Pan Łukasz Wieczorek, podjął decyzję o przyznaniu stypendiów 22 parom twórców.

Celem programu stypendialnego „Mistrz – Uczeń” jest podtrzymywanie lokalnych tradycji i umiejętności oraz zapewnienie ciągłości tej twórczości, przejawiającej się w kulturze słownej, folklorze oraz sztuce, rzemiośle i rękodziele. Szczególnie ważne jest wsparcie umiejętności zagrożonych zaginięciem. Program spotkał się z szerokim odzewem: wpłynęło 138 wniosków od twórców i artystów reprezentujących różne dziedziny twórczości.

Skład Komisji:

  • Przewodniczący – Łukasz Wieczorek, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
  • Małgorzata Jaszczołt – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
    Paweł Onochin – przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych
  • Elżbieta Osińska-Kassa – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
    Magdalena Trzaska – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
    Izabela Wolniak – etnograf, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Serdecznie gratulujemy Pani Jadwidze i Genowefie! Możemy być dumni z tak wspaniałych działań i osób jakie mieszkają w naszej gminie. Czekamy na rezultaty tej wspaniałej nagrody. Gratulacje.

źródło: https://nikidw.edu.pl/2023/04/25/mistrz-uczen-oglaszamy-wyniki-programu-stypendialnego/?fbclid=IwAR3DSUzjm-jr0-NWntmhRhL6GfXGWTySFUcVTf6hMUYNOYG9noYYH025HWc

One thought on “STYPENDIUM MISTRZ-UCZEŃ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content