JODEŁKI

Zespół Pieśni i Tańca JODEŁKI im. Marii Romowicz z Radziechów

Zespół został założony w 1999 roku. Jego założycielami są dwa małżeństwa: Gabriela i Tomasz Kania, oraz Katarzyna i Marek Jeziorscy. Zespół składa się z dwóch grup tanecznych (młodsza, w wieku od 6 do 14 lat, oraz starsza od 14 lat). Obie grupy wraz z kapelą liczą około 60 osób. Zespół działa przy Stowarzyszeniu Popularyzatorów Ziem Górskich „JODEŁKI”z Radziechów. W swoim repertuarze zespół posiada suitę tańców łowickich. Skoczne oberki, nastrojowe walczyki i kujawiaki w formie opracowanej artystycznie, tańczone w charakterystycznych łowickich pasiakach. Sztandarowym programem Zespołu jest wiązanka tańców, melodii i przyśpiewek górali żywieckich. Kompozycja tradycyjnych tańców takich jak: koło, siustany, koń, taniec dziewcząt, popisy pasterskie, obyrtka oraz efektowny finałowy hajduk. Zespół Pieśni i Tańca ,,JODEŁKI” jest grupą folklorystyczną, która czerpie natchnienie z tradycji ludowej. Poprzez taniec i muzykę wiernie odtwarza polskie tańce, pieśni i obrzędy. Tancerze prezentują program w oryginalnych strojach ludowych, wzbudzając zainteresowanie oraz fascynację ich pięknem i bogactwem.

Stowarzyszenie Popularyzatorów Folkloru Ziem Górskich “Jodełki”

34-381 Radziechowy, ul. Główna 23

tel. 33 867 60 80

e-mail: jodelki@jodelki.pl

 

Dodaj komentarz