VIII edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Znamy wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych! W tej edycji trafi 176 459 050,00 zł do powiatu żywieckiego oraz 115 401 527 zł do powiatu cieszyńskiego.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki. Takie inwestycje są możliwe dzięki m.in. uszczelnieniu systemu podatkowego. Program wspiera zrównoważony rozwój całej Polski. Nowe inwestycje poprawiają komfort życia mieszkańców. Dzięki nim osoby z naszego regionu mogą podróżować szybciej i bezpieczniej nowymi drogami. Dzieci uprawiają sport na nowoczesnych boiskach sportowych lub uczą się w wyremontowanych salach lekcyjnych.

POWIAT ŻYWIECKI

Gmina Radziechowy-Wieprz – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyna w Gminie Radziechowy-Wieprz – 3 etap – 2 000 000 złZwiązek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu – Przystosowanie III piętra Szpitala Powiatowego do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap II – 10 000 000 zł

Starostwo Powiatowe w Żywcu – Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap I – 15 000 000 zł

Starostwo Powiatowe w Żywcu – Poprawa infrastruktury mostowo – drogowej w Powiecie Żywieckim – 8 000 000 zł

Żywiec – Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III – 5 000 000 zł

Żywiec – Zapewnienie nowoczesnych i bezpiecznych warunków transportu w Mieście Żywiec – 13 000 000 zł

Żywiec – Poprawa infrastruktury drogowej w Żywcu poprzez modernizację ul. Wiśniowej oraz ul. Władysława Reymonta – 2 000 000 zł

Gmina Czernichów – Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czernichów – 2 640 000 zł

Gmina Czernichów – Zagospodarowanie terenu przy ul. Turystycznej w Czernichowie na cele turystyczno-sportowe – 360 000 zł

Gmina Czernichów – Modernizacja budynku gminnego przy ul. ks. prał. J. Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim – 4 999 500 zł

Gmina Gilowice – Przebudowa dróg i poprawa infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie Gminy Gilowice – 5 000 000 zł

Gmina Gilowice – Rozbiórka obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z DP 1412S w miejscowości Rychwałd – 1 000 000 zł

Gmina Gilowice – Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice – 2 000 000 zł

Gmina Jeleśnia – Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia – 1 900 000 zł

Gmina Jeleśnia – Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia – 6 715 000 zł

Gmina Koszarawa – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa – 7 980 000 zł

Gmina Lipowa – Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Lipowa, w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Mroźnej – 1 999 750 zł

Gmina Lipowa – Przebudowa i remont dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Lipowa – 5 985 000 zł

Gmina Łękawica – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I – 7 000 000 zł

Gmina Łodygowice – Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Morgi w Łodygowicach – 7 989 300 zł

Gmina Milówka – Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka – 6 800 000 zł

Gmina Milówka – Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny – 2 000 000 zł

Gmina Radziechowy-Wieprz – Przebudowa dróg w ramach zadania Modernizacja dróg gminnych w Gminie Radziechowy – Wieprz – 4 110 500 zł

Gmina Radziechowy-Wieprz – Przebudowa dróg w ramach zadania Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy – 2 289 500 zł

Gmina Rajcza – Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej wraz z wykorzystaniem OZE do modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w gminie Rajcza – 8 000 000 zł

Gmina Rajcza – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza – 8 000 000 zł

Gmina Ślemień – Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień – 5 940 000 zł

Gmina Ślemień – Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień – 1 995 000 zł

Gmina Ślemień – Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem – 1 975 500 zł

Gmina Świnna – Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna – 1 995 000 zł

Gmina Świnna – Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna – 5 490 000 zł

Gmina Świnna – Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna – 1 330 000 zł

Gmina Ujsoły – Przebudowa dróg w Gminie Ujsoły 5 985 000 zł

Gmina Ujsoły – Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsoły – 1 980 000 zł

Gmina Węgierska Górka – Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego – 8 000 000 zł

POWIAT CIESZYŃSKI

1. Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Rozbudowa istniejącego oraz budowa nowego odcinka drogi powiatowej 2627S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rz. Piotrówką w Kończycach Małych – 5 415 000 zł

2. Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle – 3 600 000 zł

3. Starostwo Powiatowe w Cieszynie – Modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 2675S ul. Czarne w Wiśle 950 000 zł

4. Cieszyn – Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna 7 999 000 zł

5. Cieszyn – Wymiana oraz renowacja stolarki okiennej i drzwiowej zespołu budynków cieszyńskiego ratusza – 1 620 000 zł

6. Cieszyn – Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania Modernizacja dróg gminnych – 9 000 000 zł

7. Gmina Brenna – Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej – 8 334 369 zł

8. Gmina Chybie – Budowa budynku przedszkola i żłobka – 7 998 500 zł

9. Gmina Dębowiec – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Ogrodzona – 1 900 000 zł

10. Gmina Goleszów – Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów – 1 900 000 zł

11. Gmina Goleszów – Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów – 2 507 500 zł

12. Gmina Goleszów – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Goleszów – 2 821 500 zł

13. Gmina Hażlach – Modernizacja układu drogowego w gminie Hażlach – 1 999 750 zł

14. Gmina Hażlach – Modernizacja układu drogowego w gminie Hażlach – 7 999 950 zł

15. Gmina Istebna – Zagospodarowanie terenu amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej – 1 800 000 zł

16. Gmina Istebna – Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna – 6 184 500 zł

17. Gmina Skoczów – Remont kapitalny i adaptacja zabytkowego budynku byłej szkoły przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie na potrzeby pomocy społecznej, polityki senioralnej – 20 000 000 zł

18. Gmina Strumień – Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu – 1 710 000 zł

19. Gmina Strumień – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu – 5 681 000 zł

20. Ustroń – Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu – 2 000 000 zł

21. Wisła – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle wraz zagospodarowaniem otoczenia – 2 000 000 zł

22. Gmina Zebrzydowice – Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach – 1 925 458,93 zł

Biuro Posła Kazimierza Matusznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content