Święto Szkoły

„Janie Pawle II, my dzieci
idziemy Twoimi śladami
Twe czyny 
nam dają przykład,
jak postępować mamy…” 

(Hymn ZSP im. Jana Pawła II w Bystrej)

   Piątek 28.10.2022r. był dla nszej Placówki dniem bardzo uroczystym. 13 lat temu obchodziliśmy uroczystość nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. Od tej pory co roku w naszym  kalendarzu uroczystości wpisał się Dzień Święto Szkoły. W tym czasie w sposób szczególny wspominamy Naszego Patrona. Co roku październik jest dla nas miesiącem, w którym odwiedzamy miejsca zawiązane z Papieżem (m.in Wadowice, Częstochowa). 

   Naszą uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Wieprzu. Mszę odprawił i wspólnie się z nami modlił Ks. Proboszcz J. Matura oraz ks. Sławomir z Przybędzy. Podczas Eucharystii uczniowie klasy VI oraz szkolny chór z klas IV- VII przedstawili bogaty i wzruszający program artystyczny przygotowany przez Panią Marię B.L. oraz Panią Lucynę H. W programie zawarte były zarówno informacje o Naszym Partonie, jego życiu, wartościach, oraz pięknym, bogatym pontyfikacie, a także to, co po Sobie pozostawił – Jego dziedzictwo. Była także odpowiedź na pytanie: Dlaczego wybraliśmy na Partona – Papieża Polaka? Pielgrzym, Papież pokoju, teolog, przyjaciel dzieci, uosobienie skromności i pokory, opiekun chorych i cierpiących. Umiał przebaczać, radował się, ale także umiał znosić pokornie chorobę i cierpienie. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu dokonał wielu przemian w sercach i społecznościach ludzi. 

Programowi towarzyszył przepiękny śpiew szkolnego chóru, który wykonał utwory „Nie zastąpi Ciebie Nikt”  oraz „Pieśń dla Jana Pawła II” (sł. Boys & Classic)

  To wielka odpowiedzialność być uczniem szkoły, która nosi imię Wielkiego Polaka. Jego gorące nawoływanie do miłości na świecie, w sposób szczególny powinno być wyzwaniem dla nas. Niech w naszych myślach wciąż brzmią słowa wypowiedziane w Częstochowie w 1993r. „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Pamiętajmy o tym przesłaniu i starajmy się codziennie wypełniać Jego dziedzictwo. Niech nie zabraknie w nas dobroci, ludzkiej życzliwości, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Po uroczystej mszy świętej nastąpiło wręczenie nagród w Gminnym Konkursie, który był realizowany w ramach Projektu Śląskie Lokalnie pod hasłem „Św. Jan Paweł II powołany spośród nas – ocalmy Jego dziedzictwo od zapomnienia”, na który otrzymaliśmy grant w wysokości 5000 zł. 

Konkurs był przeprowadzony w nastepujących kategoriach:

1. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla klas V-VIII. 

2. Konkurs plastyczny – kategoria indywidualna dla klas I – IV.

3. Konkurs plastyczny – kategoria rodzinna I-VIII.

4. Konkurs plastyczny – kategoria przedszkola i klasa I.

Wszystkie konkursy odbywały się od kwietnia do października 2022r. 

Na konkury plastyczne we wszystkich kategoriach wpłyneło ponad 100 prac ze szkół i przedszkoli w Bystrej, Brzuśniku, Juszczynie, Przybędzy i Wieprza. Przyznano w każdej kategorii nagrody za I-II-III miejsce oraz wyróżnienia. 

Wszystkim uczestnikom (dzieciom i rodzicom) serdecznie dziękujemy i GRATULUJEMY!

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, katechetom za opiekę, pomoc w przygotowaniach do konkursu wiedzy, inspiracje i wsparcie w konkurach plastycznych. Prace plastyczne są przepiękne i wykonane z niezwykłą starannością. W Kościele mogliśmy wyeksponować tylko ich niewielką część, ale postaramy się zrobić fotorelację ze wszystkimi pracami i zamieścić na swojej stronie.

Ogromne podziękowania dla Pani Marii Biegun Lizak za opracowanie i przeprowadzenie całego PROJEKTU ŚLĄSKIE LOKALNIE – „ŚW. JAN PAWEŁ II POWOŁANY SPOŚRÓD NAS – OCALMY JEGO DZIEDZICTWO OD ZAPOMNIENIA.”

Marta Pastor – dyr ZSP 

źródło: https://zspbystra.szkolna.net/n,swieto-szkoly

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content