ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADNI JEDNOMYŚLNIE UCHWALILI ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Gminy Radziechowy-Wieprz Pana Macieja Miki

Początkiem czerwca Rada Gminy przyjęła raport o stanie gminy za rok 2020 i jednogłośnie przyznała Wójtowi Gminy Panu Maciejowi Mice wotum zaufania oraz absolutorium. 

W piątek 11 czerwca 2021 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Radziechowy-Wieprz. Wydarzenie miało charakter uroczysty i odbyło się w Domu Ludowym w Radziechowach. Najważniejszymi punktami obrad było przedstawienie przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz Pana Macieja Miki raportu o stanie gminy za rok 2021 oraz podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania dla Wójta. W podjęciu tych uchwał Radni byli jednomyślni, oddając 15 głosów za ich przyjęciem.

Podczas sesji przedstawione zostały także sprawdzenia z działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawdzenie finansowe wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i sprawozdanie z wykonania budżetu.

W tym roku przed sesją w imieniu Radnego Gminy – który chciał zachować anonimowość – Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym przekazali kwotę 2000 zł na potrzeby Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, które mają być wsparciem w działalności prężnie rozwijającego się klubu. Zarząd Klubu HDK PCK korzystając ze sposobności zreferował sprawozdanie z działalności za rok 2020, w którym ujął także, że w ubiegłym roku otrzymał podobne wsparcie, które przeznaczono na zakup namiotu plenerowego niezbędnego przy organizacji akcji krwiodawstwa.

W obradach wzięli udział również goście: Poseł na Sejm Przemysław Drabek oraz Poseł na Sejm Matuszny Kazimierz, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Radni Województwa Śląskiego Biegun Agnieszka oraz Stanisław Baczyński, a także Radni Powiatowi Jan Witkowski, Jadwiga Jurasz i Jacek Jarco oraz Proboszczowie parafii z terenu gminy: ks. proboszcz Andrzej Ciesielski, ks. proboszcz Jerzy Matura i ks. Dziekan Piotr Pokojnikow.

Zainteresowanych poznaniem szczegółów zapraszamy do wysłuchania nagrania z sesji lub zapoznania się z protokołem dostępnym na stronie: bip.radziechowy-wieprz.pl w zakładce Rada Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content