KONKURS – I EDYCJI KONKURSU „ŚWIATŁOCZULI – śladami Juliana Fałata”KONKURS

Temat I edycji konkursu: Pejzaż w odniesieniu do twórczości Juliana Fałata.

ADRESAT:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku odpowiadającym klasom szóstym, siódmym i ósmym szkół podstawowych, zamieszkujących powiaty: Bielsko-Biała, bielski, cieszyński, żywiecki, wadowicki, oświęcimski i pszczyński.

CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

  • rozbudzenie wyobraźni plastycznej dzieci i zachęcenie do twórczej ekspresji;
  • zwrócenie uwagi na postać Juliana Fałata i jego twórczość;
  • prezentacja działań dzieci z zakresu rysunku i malarstwa oraz zwrócenie uwagi na ich wrażliwość plastyczną i kreatywne wyrażanie siebie;

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane samodzielnie (bez pomocy osób trzecich) przez dzieci w wieku odpowiadającym klasom szóstym, siódmym i ósmym szkół podstawowych, w ramach zajęć w domach kultury, na kółkach plastycznych, warsztatach plastycznych bądź wykonane na lekcjach plastyki w szkole.
  2. Każda instytucja może zaproponować maksymalnie 10 rysunków i 10 prac malarskich z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy.
  3. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
  • rysunek: ołówek, węgiel, sepia, tusz;
  • malarstwo: akwarele, tempery, farby plakatowe, farby akrylowy, farby olejne, pastele suche i olejne (w kolorze), kredki (w kolorze).

W przypadku techniki malarstwa olejnego należy przesłać pracę suchą. Prace wykonane technikami rozcieralnymi, jak węgiel czy suchy pastel, należy odpowiednio zabezpieczyć.

  • format: od 21×29,7cm (A4) do 50x70cm (B2) 4. Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszeniową dołączoną do regulaminu (ZAŁĄCZNIK nr 2), umieszczoną z tyłu pracy w sposób stabilny. Każda praca powinna mieć z tyłu zaznaczenie, wskazujące na jej górną część.

Prace, które nie spełniają warunków konkursu, nie zostaną do niego dopuszczone.

Organizatorzy proszą o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki i właściwy opis prac wysyłanych na Konkurs.

REGULAMIN:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content