„Atrakcyjna przestrzeń przy OSP w Radziechowach”

Miejscowość Radziechowy zyskała nową, wyjątkową przestrzeń publiczną dzięki operacji pn. „Atrakcyjna przestrzeń przy Remizie OSP w Radziechowach”. Celem tego projektu jest stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku oraz oryginalnej atrakcji turystycznej, która będzie służyła zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym.

Realizacja tej przestrzeni była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Projekt został współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Środki te były przeznaczone na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej.

Centralnym punktem nowo powstałej przestrzeni jest piękna ekspozycja odrestaurowanego bojowego wozu konnego, który niegdyś pełnił ważną rolę w miejscowości Radziechowy. Wóz został umieszczony w specjalnie przygotowanej gablocie, co pozwala na jego podziwianie z bliska. Obok ekspozycji znajdują się dwie tablice oraz ławeczka, gdzie można odpocząć i zapoznać się z historią wozu oraz działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowach.

Za realizację projektu odpowiedzialnych było wiele lokalnych instytucji i osób. Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowach wspólnie z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz, napisała projekt, który następnie został wdrożony przez Zakład Produkcyjno-Handlowy Brammet Tomasz Kania. Ważną rolę odegrał również Referat Techniczny Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Rada Gminy na czele z Wójtem Panem Maciejem Miką.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego przedsięwzięcia – Druhom i Druhnom oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom. Dzięki ich wspólnym działaniom powstała przestrzeń, która będzie służyć kolejnym pokoleniom.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowach aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, angażując się w tego typu projekty. Wspólna praca nad „Atrakcyjną przestrzenią przy Remizie OSP w Radziechowach” pokazuje, jak ważne są takie inicjatywy dla budowania wspólnoty i dbania o wizerunek nie tylko Radziechów, ale całej gminy.

Operacja pn. „Atrakcyjna przestrzeń przy Remizie OSP w Radziechowach” to przykład doskonałej współpracy lokalnej społeczności, której efektem jest unikalne miejsce na mapie gminy służące do wypoczynku i będące atrakcją turystyczną. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz zaangażowaniu wielu osób i instytucji, Radziechowy zyskały nową przestrzeń, która z pewnością stanie się ważnym punktem na mapie regionu.

AZK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content