Nowy QUAD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu

Dziś, 6 października 2023 roku, na placu przy Domu Ludowym w Wieprzu, miała miejsce wyjątkowa uroczystość poświęcenia i przekazania nowego pojazdu ratowniczego typu #quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu, na którą przybyło wielu znamienitych gości oraz mieszkańców naszej miejscowości.

📌 Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku, który został złożony przez dowódcę uroczystości. Meldunek odebrał druh Grzegorz Habdas Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach. Następnie, nastąpiło podniesienie flagi państwowej z jednoczesnym odegraniem hymnu państwowego. W imieniu Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu serdecznie powitano przybyłych gości.

🚒💪 Nowy pojazd ratowniczy typu #quad, to rezultat wielu wysiłków Zarządu OSP Wieprz i wsparcia różnych instytucji oraz społeczności lokalnej. Zakup tego sprzętu został sfinansowany ze środków:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

– Gminy Radziechowy-Wieprz,

– Firmy Żywiec Zdrój S.A.,

– Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

– oraz własnych środków naszej jednostki.

To doskonały przykład współpracy i zaangażowania wszystkich zaangażowanych stron w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności.

W tym szczególnym dniu mielimy przyjemność gościć:

– Pana Grzegorza Pudę – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,

– Pana Kazimierza Matusznego – Posła na Sejm RP,

– Panią Agnieszkę Biegun – Radną Sejmiku Województwa Śląskiego,

– Druha Grzegorza Habdas – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,

– Druha Wojciecha Górę – Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,

– Pana Macieja Derbin – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wraz z zastępcą Panem Mateuszem Pindel,

– Pana Andrzeja Kalatę – Starostę Żywieckiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żywcu,

– Pana Jana Witkowskiego – Członka Zarządu Powiatu,

– Radni Powiatowi – Pana Jacka Jarco i Pana Rafała Kotrysa,

– bryg. Łukasza Węglińskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu,

– Pana Macieja Mikę – Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz,

– Radni Rady Gminy Radziechowy-Wieprz – Panią Jadwigę Kliś i Panią Małgorzatę Matlak,

– oraz Ks. Jerzego Maturę – Proboszcza parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu.

Goście złożyli serdeczne gratulacje naszym druhom za ich nieustanną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za gotowość do podejmowania trudnych i niebezpiecznych zadań na rzecz osób będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ich obecność i wsparcie były wielkim wyróżnieniem dla naszej jednostki.

👨‍🚒 W dalszej części uroczystości, zaproszeni goście mieli okazję wygłosić przemówienia, w których podkreślili znaczenie naszej jednostki OSP oraz jej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Przemówienia były pełne uznania dla naszych druhów oraz serdecznych gratulacji z okazji przekazania nowego pojazdu ratowniczego.

To kolejny dzień, który zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszej jednostki!

OSP Wieprz

źródło: https://www.facebook.com/ospwieprz/posts/849582680501584?ref=embed_post

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content