GWIAZDA BETLEJEMSKA – KONKURS

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w KONKURSIE GWIAZDA BETLEJEMSKA.

Szczegóły w REGULAMINIE – poniżej znajdziecie Państwo również kartę zgłoszeniową.REGULAMIN

XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

oraz Małych Form Kolędniczych

„GWIAZDA BETLEJEMSKA 2022”

I – MIEJSCE:

Sala Budynku Kulturalno-Oświatowego w Brzuśniku

II – TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

15 grudnia 2022 r. (czwartek) – przesłuchania konkursowe, rozpoczęcie o godz. 9.00, Budynek Wielofunkcyjny w Brzuśniku

15 stycznia 2023 r. (niedziela) – koncert laureatów, 

III – PATRONAT: 

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

IV – ORGANIZATORZY:

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” w Brzuśniku

V – CELE:

  • Kształtowanie wśród uczniów własnej tożsamości regionalnej
  • Pielęgnowanie ustnej tradycji przekazywania kolęd i pastorałek z pokolenia na pokolenie
  • Ukazanie piękna kolęd i pastorałek z terenu Żywiecczyzny w ich tradycyjnym wykonaniu
  • Popularyzacja i promocja współczesnych aranżacji kolęd i pastorałek
  • Utrwalenie i rozszerzanie współpracy pomiędzy nauczycielami, animatorami kultury, instruktorami, zespołami artystycznymi i innymi instytucjami kulturalnymi.
  • Pielęgnowanie i przekazywanie tradycji śpiewania kolęd w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym
  • Zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności na scenie indywidualnie bądź grupowo
  • Wspólne kolędowanie – przygotowaniem do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, a także w środowisku szkolnym i lokalnym

VI – KATEGORIE UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE:

PRZEDSZKOLA:

kat. I – śpiew a cappella lub z podkładem w wersji instrumentalnej (nie dopuszcza się pełnego playbacku) 

kat. III – kolędy tradycyjne i pastorałki lub małe formy kolędnicze (kolędnicy z gwiazdą, szopką, szopką ruchomą, soplem, kozą, Trzej Królowie)

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I – IV:

kat. I – śpiew a cappella lub z podkładem w wersji instrumentalnej (nie dopuszcza się pełnego playbacku)

kat. II – śpiew z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu (kapeli)

kat. III – kolędy tradycyjne i pastorałki– wykonywane gwarą i w stroju regionalnym

kat. IV – małe formy kolędnicze (kolędnicy z gwiazdą, szopką, szopką ruchomą, soplem, kozą, Trzej Królowie)

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. V – VIII: 

kat. I – śpiew a cappella lub z podkładem w wersji instrumentalnej (nie dopuszcza się pełnego playbacku)

kat. II – śpiew z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu (kapeli)

kat. III – kolędy tradycyjne i pastorałki– wykonywane gwarą i w stroju regionalnym

kat. IV – małe formy kolędnicze (kolędnicy z gwiazdą, szopką, szopką ruchomą, soplem, kozą, Trzej Królowie)

DOROŚLI: 

Kat. III – kolędy tradycyjne i pastorałki– wykonywane gwarą i w stroju regionalnym

Kat. IV – małe formy kolędnicze (kolędnicy z gwiazdą, szopką, szopką ruchomą, soplem, kozą, Trzej Królowie)

Soliści i zespoły oceniani będą w tych samych kategoriach

VII – JURY:

Organizatorzy powołają niezależną, fachową Komisję Oceniającą, która oceni wszystkie prezentacje. Ostateczne rozstrzygnięcia i decyzje co do interpretacji Regulaminu i zakwalifikowania do poszczególnych kategorii i rozdziału nagród powierza się Komisji.

VIII – KRYTERIA OCENY:

Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: intonację, poczucie rytmu, znajomość tekstu, estetykę wykonania kolędy lub pastorałki, umiejętność gry na instrumencie, a w przypadku form kolędniczych również strój, rekwizyt kolędniczy, a przede wszystkim tradycyjną formę kolędowania. Prosimy wystrzegać się tzw. piosenek „o świętach” nie zaliczających się do kolęd i pastorałek! Dopuszczalne są współczesne kolędy i pastorałki – których tematyka nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia (np: współczesne kolędy i pastorałki pisane gwarą, nowoczesne aranżacje kolęd tradycyjnych, autorskie utwory o tematyce świątecznej – religijnej itp.)

IX – NAGRODY:

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii regulaminowych i wiekowych przyznane będą nagrody rzeczowe lub finansowe. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania najwyższej nagrody Grand Prix dla zespołu lub solisty, wyróżniającego się spośród wszystkich kategorii regulaminowych i wiekowych tj. „Złotą Gwiazdę Betlejemską”.

Odbiór nagrody finansowej:

– nagrody będą do odebrania przez osoby ustawowo odpowiedzialne za osoby niepełnoletnie (rodzic/opiekun prawny) za okazaniem dowodu osobistego lub za upoważnieniem, 

– nagrody dla placówek oświatowych odbiera dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona. 

Nagrody będzie można odebrać po koncercie laureatów 15 stycznia 2023 r. lub w siedzibie GCKPT po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

X – ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń mogą dokonywać szkoły i przedszkola z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz, jak również wszystkie osoby indywidualne. Wiek uczestników Przeglądu nie może przekraczać 16 lat. Uczestnicy występujący w kat. I-IV wykonują po 1 utworze. Ogranicza się udział jednego uczestnika do 2 występów w 2 różnych kategoriach.

Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na: 

– przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (Zgodnie z Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119),

– publikację wizerunku wykonawców, wykonanego w czasie spotkania konkursowego w celach promocyjnych niniejszego konkursu i Gminy Radziechowy – Wieprz.

Imienny wykaz uczestników Przeglądu wraz z tytułem wykonywanej kolędy i kategorią należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 6.12.2022 r. na adres:

Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz,

34-381 Radziechowy,

Wieprz 700 
lub e-mail: 
gckptrw@gmail.com

IX – KONCERT LAUREATÓW

Koncert Laureatów, odbędzie w dniu 15 stycznia 2022 roku.

UWAGA !!!

Organizatorzy przewidują posiłek dla uczestników Przeglądu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content